Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091912222 Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 28-02-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve strategier for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i hestebønner.

BAGGRUND: Sikker dyrkning af hestebønner som proteinafgrøde forudsætter, at ukrudtsbekæmpelsen er optimal. De kemiske bekæmpelsesmuligheder er meget baseret på jordmidler, som oftest anvendes i blanding med glyphosat. Der er fokus på at optimere anvendelsen af glyphosat, så derfor belyses effekten af blanding af jordmidler med glyphosat. Endvidere afprøves forskellige kombinationer af jordmidler og kombinationer af jordmidler før fremspiring og opfølgning efter fremspiring, herunder et forsøgsled behandlet efter forventet behov.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor der forventes en bred bestand af tokimbladet ukrudt, herunder spildraps. Hestebønner skal være sået i 6-8 centimeters dybde, så de hurtigt spirende ukrudtsarter ofte vil være fremme ved første sprøjtetidspunkt før fremspiring af hestebønne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der ikke bekæmpes ukrudt udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på en eventuel bekæmpelse af bedebladlus.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
3Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,15 l Centium 36 CS
0,75 l Roundup Flex
0,75 l Fenix
4Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Fenix
0,15 l Centium 36 CS
5Stadium 07 - 08

Før fremspiring
1,6 kg Novitron DAM TEC
0,75 l Roundup Flex
6Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
0,75 l Roundup Flex
7Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
0,5 l Stomp CS
0,4 l Fighter 480
Stadium 12 - 13
7-10 dage efter 1. sprøjtning
0,5 l Stomp CS
0,5 l Fighter 480
8Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,5 l Roundup Flex
0,5 l Fenix
0,1 l Centium 36 CS
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
1 l Fighter 480
9Stadium 07 - 08
Før fremspiring
UkrudtsbekæmpelseMarkens behov
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
UkrudtsbekæmpelseMarkens behov
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes 150-200 l vand pr. ha.
 • Led 2-6, 8 og 9 behandles i st. 07-08 før fremspiring af hestebønne, dvs. optimalt når spiren på hestebønnerne er et par centimeter under jordoverfladen. Ved udsigt til ustabilt vejr udføres behandlingen lidt før, så der er sikkerhed for at hestebønner ikke er spiret frem på behandlingstidspunktet.
 • Led 7 og 8 behandles efter fremspiring af afgrøden, når ukrudt har 0-2 blade. Det vil være ca. 10-14 dage efter sprøjtning i st. 07-08.
 • Led 7 behandles igen 7-10 dage efter første sprøjtning.
 • Led 9: I stadie 07-08 behandles med Fenix/Centium 36 CS/Roundup Flex efter forventet behov. Ved forventning om en meget stor ukrudtsbestand anvendes f.eks. 1,5 l Fenix + 0,15 l Centium 360 CS. Hvis der forventes en mere moderat ukrudtsbestand kan anvendes 0,5 l Fenix + 0,1 l Centium 360 CS. Hvis ukrudt er spiret frem med kimblade blandes med 0,75 l Roundup Flex, ellers ikke. Efter fremspiring af afgrøden anvendes 0,5-1,0 l Fighter 480 pr. ha, hvis der vurderes at være behov, dvs. der er sket en fortsat fremspiring af ukrudt og/eller effekten af jordmidlerne ikke har været tilstrækkelig. Angiv i noter begrundelse for valg af behandlingerne i led 9.


 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10 - 11, Før sprøjtningen efter fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 8, 9
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Det totale antal ukrudtsplanter tælles.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 31 - 33, 21 dage efter sidste behandling
  ledFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig. Endvidere foretages en samlet visuel bedømmelse af hele den tokimbladede biomasse.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Evt. andre græsser tælles for sig.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P05Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Optællingen i P02 skal vise hvor meget ukrudt, der er spiret frem på sprøjtetidspunktet. Der tælles derfor samlet antal tokimbladet ukrudt og samlet antal græsukrudt. Der ses i denne bedømmelse bort fra eventuelt spildkorn.
  I P03 skal optælling af antal ukrudtsplanter vise, hvor mange planter der er i ubehandlet led af de forskellige arter. Alle forekomne arter oprettes. Er der af en art få planter med ujævn fordeling kan det dog registreres under andet ukrudt. Græsukrudtsarter optælles også efter art. Vurderingen af biomasse skal foretages for de arter, som tælles op. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for vejledning til visuel bedømmelse side 56. Vær opmærksom på, at der også ønskes en samlet vurdering for biomassen af tokimbladet ukrudt. Husk at biomasse for hver enkelt art i ubehandlet som gennemsnit skal være 100. Før bedømmelse kontaktes Poul Henning Petersen 20 10 22 97, hvis det er første gang du skal bedømme ukrudt eller der er spørgsmål til bedømmelserne i iøvrigt.øvrigt.

  FOTO: Tag et foto et repræsentativt sted i parcellen i en gentagelse, som også er repræsentativ for forsøget. Foto skal dække omkring 1 m2. Se Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene side 58 samt Digitale fotos i forsøgene, hvor der også fremgår en vejledning til upload af billeder i Webtrail.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fenix GHS08 GHS09
  Fighter 480 GHS09 GHS07
  Novitron DAM TEC GHS09 GHS08
  Roundup FlexIntet faresymbol
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk