Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020352222 Økologiske kikærter til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i økologisk dyrkede kikærter af forskellige typer og undersøge dyrkningstiltag som fremmer modning.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Kikærter er en eftertragtet konsumafgrøde. Kikærter har en lang vækstsæson. En udfordring for kikærter er et sent høsttidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges i en mark med kikært, eller anden bælgsæd, alternativt ugødet vårsæd uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Skal anlægges, hvor nedbør er begrænset. Ikke egnet til våde eller vandlidende forhold. Høstes sent og skårlægning vil evt. være nødvendigt. Der skal tages højde for det sene høsttidspunkt i forhold til den omgivende mark og den efterfølgende afgrøde. Forsøget skal hegnes, såfremt det ikke er placeret i en mark med bælgsæd.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse, skårlægning og høst. Det skal være muligt at skårlægge/høste de enkelte led på forskellige tidspunkter. Forsøget skal anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 eller 2 småparceller som nettoparcel afhængig af skårlægger. Skal skårlægger fra Teknologisk Institut anvendes, skal man være opmærksom på at skåret er 1,75 cm bred, så der skal være god afstand mellem småparceller, kontakt evt. Torben Pedersen, mobil 7220 3396 for nærmere information. Anlægges forsøget i mere end 2 rækker skal der være værn, således man kan komme ind til de enkelte parceller med skårlægger og mejetærsker.
Sås den omgivende mark før kikærterne, udnyttes det til at lave falsk såbed forud for såning af kikærterne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

Ukrudtsbekæmpelse:
Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som grundbehandling i PC-Markforsøg. Alle parceller blindharves. Ukrudtsharvning efter fremspiring, hvis det skønnes nødvendigt. Ukrudtsbehandling foretages på tværs af parcellerne. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Ukrudtsharvning efter fremspiring kan foretages efter aftale med Inger Bertelsen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
110-05-2022
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
20 Spiredygt. frø/m2
210-05-2022
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
30 Spiredygt. frø/m2
310-05-2022
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
40 Spiredygt. frø/m2
410-05-2022
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
50 Spiredygt. frø/m2
510-05-2022
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
60 Spiredygt. frø/m2
610-05-2022
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
70 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring.
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
Udsæden skal podes inden såning, vejledning fremsendes med udsæd.
Sådybde: 5-6 cm's dybde.

HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark med bælgsæd.

UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd af sorten Amorgos og podemiddel leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 30, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P04Stadium 60
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
BLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
ParcelASCOCHYTA % planter med.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelASCOCHYTA % planter med.
 
P06Stadium 90, Lige før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: STORE PRØVER. Prøvestørrelse 6 kg pr.led. KKG bestemmer renhed, vandprocent og TKV, og videresender prøver til Eurofins Steins.
RENHED, % i råvare
1000 KORNSVÆGT, g
VAND, % i kerne/frø
led**1 dato for.
DATO FOR SKÅRLÆGNING
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Teknologisk Institut udtager denne prøve
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da kikært er en ny art i Danmark, er der ikke de store erfaringer mht. hvilke sygdomme og skadedyr der forekommer. Vær opmærksom, hvis der er noget I ikke ved hvad er, så det også bliver noteret. Tag eventuelt billeder.

HØST: Høsttidspunkt og metode vurderes konkret sammen med Inger Bertelsen. Dato for eventuel skårlægning indberettes.

KERNE/FRØ PRØVE:
OBS: tore prøver. Prøvestørrelse 6 kg per parcel. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som måler for renhed, vandprocent og TKV og sender derefter till kemisk analyse af råprotein hos Eurofins.
Resten af prøvematerialet tørres og gemmes, og må ikke smides ud uden aftale med Inger Bertelsen.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
25-03-2022Det har ikke være muligt at få CDC Orion i led 2, så den er skiftet ud med sorten Amorgos (HJB)
06-05-2022Ændret forsøgsplan fra at være et 2-faktorielt forsøg med 2 sorter til et 1-faktorielt forsøg med 1 sort og flere udsædsmængder grundet den ene sort var svær at hjemskaffe (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk