Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020322222 Økologisk lupin til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2022
Fordelingsdato: 14-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorter af smalbladet og hvid lupin til plantebaserede fødevarer, med fokus på høsttidspunkt, udbytte, kvalitet og indhold at alkaloider dyrket under økologiske forhold.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Smalbladet lupin er kendt som foder indenfor den økologiske produktion, men næsten ukendt konventionelt. Hvid lupin er ikke meget dyrket i Danmark, da den har en lang vækstsæson. En udfordring for lupin er sene høsttidspunkter, og i forhold til plantebaserede fødevarer er indholdet af alkaloider et problem.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Skal anlægges, hvor reaktionstallet er max. 6,5. Skal anlægges på JB 3-5. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges i en mark med lupiner evt. anden bælgsæd eller vårsæd uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Anlægges forsøget i anden afgrøde end lupin skal det hegnes for at undgå vildskader. Sen høst vil forekomme, og forsøget skal designes/anlægges så skårlægning er mulig parcelvis.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik, hvor 3 småparceller udgør bruttoparcellen og en småparcel udgør nettoparcellen (alternativt plot in. Desuden skal der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse, eventuel skårlægning samt høst. OBS: Skal skårlægger fra Teknologisk Institut anvendes, skal man være opmærksom på at skåret er 1,75 cm bred, så der skal være god afstand mellem småparceller, kontakt evt. Torben Pedersen, mobil 7220 3396 for nærmere information. Gennem vækstsæsonen skal man være opmærksom på at ukrudt ikke tager overhånd i det brede værn.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres N-holdig gødning til forsøget.

Ukrudtsbekæmpelse: Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som grundbehandling i PC-Markforsøg. Alle parceller blindharves. Ukrudtsharvning efter fremspiring, hvis det skønnes nødvendigt. Ukrudtsbehandling foretages på tværs af parcellerne. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Iris80 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupin
Forgrenet
2Stadium 00
Primadonna100 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupin
Uforgrenet
3Stadium 00
Boruta100 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupin
Uforgrenet
4Stadium 00
Regent100 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupin
Forgrenet
5Stadium 00
Zeus 80 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupin
Forgrenet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Sådybde er 3-4 cm. Udsæden skal podes inden såning, vejledning fremsendes med udsæd.

HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en lupinmark.

UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel til lupin leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
Ved såning
 
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 15 - 30, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P04Stadium 60, Ved begyndende blomstring
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
BLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
% dækning af planten
 
ParcelANTRACNOSE % dækning på bælge.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
P06Stadium 90, Lige før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: STORE PRØVER. Prøvestørrelse 6 kg pr. led. Se tekstafsnit KERNE/FRØ_PRØVE.
VAND, % i kerne/frø
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøven udtages af Teknologisk Institut. Der måles for råprotein og alkaloider
RÅPROTEIN, % i tørstof
MULITIFLORIN, mg/kg råvare
alpha-ISOLUPANIN, mg/kg råvare
SPARTEIN, mg/kg råvare
ANGUSTIFOLIN, mg/kg råvare
LUPANIN, mg/kg råvare
13alpha-HYDROXYLUPANIN, mg/kg råvare
CYSTISIN, mg/kg råvare
LUPININ, mg/kg råvare
MULITIFLORIN, mg./kg tørstof
alpha-ISOLUPANIN, mg/kg tørstof
SPARTEIN, mg/kg tørstof
ANGUSTIFOLIN, mg/kg tørstof
LUPANIN, mg/kg tørstof
13alpha-HYDROXYLUPANIN, mg/kg tørstof
LUPININ, mg/kg tørstof
ledHØST dato for.
 
led**1 dato for.
EVENTUEL SKÅRLÆGNING
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


HØST:
OBS:Der kan være forskelle i høsttidspunkt mellem sorterne i forsøget og evt. behov for skårlægning. Høststrategi aftales med Inger Bertelsen

KERNE/FRØ PRØVE:
OBS: Store prøver. Prøvestørrelse 6 kg per parcel, der udtages delprøver fra hver parcel. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som måler for renhed, vandprocent og TKV og sender derefter til kemisk analyse af råprotein og alkaloider hos Eurofins.
Derefter tørres den resterende prøvemængde og prøverne gemmes. Prøverne må ikke smides ud uden aftale med Inger Bertelsen.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk