Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020312222 Økologisk hestebønne til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2022
Fordelingsdato: 16-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige hestebønnesorters ydeevne, kvalitet til humant konsum og dyrkningsegenskaber under de i praksis under økologiske dyrkningsforhold.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for en mere plantebaseret kost, og i denne sammenhæng indgår bælgplanterne som en væsentlig kilde til forsyning med protein. Hestebønner har i Danmark traditionelt været dyrket med henblik på foderproduktion. I andre dele af verden anvendes hestebønner direkte i madlavningen. Der er derfor interesse for at prøvedyrke forskellige typer og sorter af hestebønner for at belyse der egnethed til humant konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år. Anlægges i en mark med hestebønner uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse og høst. Forsøget skal anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

Ukrudtsbekæmpelse:
Alle parceller blindharves 1-2 gange inden fremspiring og ukrudtsharves efterfølgende efter behov. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.
Ukrudtsharvningerne kan fortsætte indtil afgrøden er 10-12 cm høj.

Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse og vanding beskrives med mængde og tidspunkt under grundbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Tiffany
2Stadium 00Lynx
3Stadium 00Bolivia
4Stadium 00Capri
5Stadium 00Taifun
6Stadium 00Fuego
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybden skal være 8 cm og med almindelig rækkeafstand.

UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 45 spiredygtige kerner pr m2. Teknologisk Institut udsender udsæden udvejet til småparcelteknik.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 31, 14 dag efter endt ukrudtsbekæmpelse
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P04Stadium 60
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
 
ParcelBEDEBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
P05Stadium 72, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
ParcelBEDEBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
MODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: STORE PRØVER Der sendes 5 kg pr led. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE. Prøven gemmes på Koldkærgård
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ PRØVE: Der sendes en prøve på mindst 5 kg per led., der tages delprøver fra hver parcel til Koldkærgård. Teknologisk Institut laver TKV, renhed og måler på NIT, tørrer derefter al prøvemængde og gemmer prøverne. Prøverne må ikke smides ud uden aftale med Inger Bertelsen.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
29-03-2022Gl Sunrise kunne ikke skaffe, derfor udgår leddet, så der kun er 6 led i planen (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk