Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070792222 Udbringningstidspunkt, teknik og gylletype i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-02-2022
Fordelingsdato: 12-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekt ved gødskning af vårbyg med kvæggylle, afgasset gylle og fiber.

BAGGRUND: Nedfældning og udlægning af gylle med slæbesko påvirker ammoniaktabet. Målet er at bestemme hvordan udbringningstidspunktet og de forskellige udbringningsteknologier påvirker kvælstofudnyttelse og udbytteniveau ved gødskning med henholdsvis kvæggylle og afgasset gylle, samt ved gødskning med separeret afgasset gylle og høj og lav tilførsel af afgasset fiber.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB3) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle, afgasset gylle og afgasset fiber i forsøget. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen N
218-03-2022

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
318-03-2022

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
418-03-2022

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
528-02-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, kvæg 2093
14-03-2022

Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2094
Nedfældet
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
618-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
08-04-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, kvæg 2095
18-04-2022

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2096
Slangeudlagt
718-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
18-04-2022

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2096
Slæbesko
828-02-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle afgasset 2097
14-03-2022

Før såning
80 kg NH4-NGylle afgasset 2098
Nedfældet
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
918-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle afgasset 2099
18-04-2022

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle afgasset 2100
Slangeudlagt
1018-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
18-04-2022

Før såning
80 kg NH4-NGylle afgasset 2100
Slæbesko
1118-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2022
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, afgasset separeret 2101
18-04-2022

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2102
1,7 l Svovlsyre
Slangeudlagt
1228-02-2022
Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 14 dage før behandling
NH4-NFiberfraktion, frisk, afgasset 2103
14-03-2022

Før såning
40 kg NH4-NFiberfraktion, frisk, afgasset 2104
Bredspredt
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
1314-03-2022

Før såning
80 kg NH4-NFiberfraktion, frisk, afgasset 2104
Bredspredt
18-03-2022

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2093OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2094EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2095OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2096EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2097OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2098EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2099OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2100EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2101OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2102EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2103EAT - Eurofins Agro TestingFiberfraktion, frisk, afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2104EAT - Eurofins Agro TestingFiberfraktion, frisk, afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg 5-7 dage før såning, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Ytteborg. Fiberen udbringes manuelt 5-7 dage før såning ved bredspredning, hvorefter den nedmuldes ved dybdeharvning indenfor senest 4 timer efter udbringning. Efter udbringningen pløjes hele forsøgsarealet.

OBS Ultimo februar senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2093 og 2097 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Primo april udtages 2095, 2099 og 2101. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

14 dage før udbringning udtages fiberprøve 2103 til at måle ammoniumindholdet i fiberen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins

Få dage før såning, i marts:
 • I led 5 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle.
 • I led 8 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle.
 • I led 12 og 13 udbringes hhv. 40 og 80 kg NH4-N i afgasset fiber. Den udbragte fiber nedmuldes ved dybdeharvning indenfor 4 timer.
 • Gylleprøve 2094, 2098 og 2104 indsendes til analyse ved Eurofins

  Forsøgsarealet pløjes få dage efter gyllens udbringning, hvorefter parcellerne afsættes igen. Kan Nedmuldningen ikke ske ved pløjning, gennemføres nedmuldningen ved dybdeharvning. Forsøgene sås hurtigst muligt derefter
 • Ved såning:
 • I Led 2-13 placeres stigende mængder N i NS 27-4 (80, 120 og 160 kg N/ha) ved såning.
 • I led 5-13 placeres 40 kg N i handelsgødning i forbindelse med såningen.

  I st. 13-14, medio april
 • I led 6, 9 og 11 slangeudlægges hhv. kvæggylle, afgasset gylle og separeret afgasset gylle.
 • I led 7 og 10 udlægges hhv. kvæggylle og afgasset gylle med slæbesko.
 • Gylleprøve 2096, 2100 og 2102 indsendes til analyse ved Eurofins.

 • GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt. Afgasset separeret gylle og fiber skaffes via Nature Energy, Videbæk. Kontakt Kristian Petersen krp@nature-energy.com, tlf. 2189 9377. Den afgassede gylle skal være lagret i min 1/2 mdr. NS 27-4 leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 34
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  21-02-2022Tid opslag er rettet i led 6 og 7 til st. 13-14. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk