Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070922122 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2022
Fordelingsdato: 25-12-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, valg af efterafgrøde, metode og tidspunkt for gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøden og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som reducerer udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer, placering af gylle og udbringning af gylle i vækstperioden. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.


FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges i 2021 2 forsøg i LFE 11 med forfrugt majs. Forsøgene anlægges i marker med pløjning på JB 1 eller 3. Forsøgene skal ligge i de samme marker i både 2021 og 2022.
I forsøg 002 skal der indenfor 5 år have været kløvergræs i sædskiftet.
I forsøg 001 skal der ikke have været kløvergræs i sædskiftet inden for de seneste 10 år.
Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.

Der opsættes en vejrstation i forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
 • Etablering af sugeceller foretages af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning.
 • Installation af pejlerør til måling af grundvandsstand er udført af SEGES. LFE11 foretager måling af grundvandsstand.
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Etablering af efterafgrøde udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i én række. Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordbearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
  Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker. Ved afsætning af nettoparcelgrænserne skal sikres, at etablering af efterafgrøderne er repræsentativ for bruttoparcellen. Nettoparcellerne er de to midterste majsrækker i hver parcel. Umiddelbart efter sidste såtidspunkt af efterafgrøder (6 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.


  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal tilføres 300 kg kaliumchlorid. Der må ikke tildeles gødning til forsøget udover grund- og forsøgsgødning, der fremgår af forsøgsplanen. Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Medio marts
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2105
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  215-03-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Medio marts
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2105
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  326-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  426-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  526-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  5,6 g Harmony 50 SX
  30 g MaisTer
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  626-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  5,6 g Harmony 50 SX
  30 g MaisTer
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs2 kg Indicus
  Alm.rajgræs3,5 kg Polim
  Cikorie2,5 kg Choise
  726-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  5,6 g Harmony 50 SX
  30 g MaisTer
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Cikorie5 kg Choise
  826-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Cikorie5 kg Choise
  926-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Ital.rajgr.10 kg Sikem
  1026-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Efter pløjning
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2106
  Placeret
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  1126-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  07-06-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  125 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
  Slangeudlagt
  6,4 pH
  1226-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  1315-03-2022
  ½ (N-norm minus 22 kg N pr. ha) der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødn.
  Medio marts
  45 kg NH4-NGylle, kvæg 2105
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  1415-03-2022
  1½ (N-norm minus 22 kg N pr. ha) der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødn.
  Medio marts
  125 kg NH4-NGylle, kvæg 2105
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  26-04-2022
  Lige efter såning
  92 kg N341 kg NS 27-4
  Bredspredt
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2105EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2106EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  PRØVEUDTAGNING AF GYLLE: Gylle doseres på grundlag af måling af ammoniumindholdet med en Agrosmåler.
  Ved udbringning 15. marts udtages en gylleprøve (prøvenr. 2041).,
  Ved udbringning lige før såning udtages anden gylleprøve (prøvenr. 2042)
  Ved udbringning af gylle 6 uger efter såning udtages tredje gylleprøve (prøvenr. 2044)

  Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Kristian Hudecek Nielsen, tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkterne for gødskning, ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder i forhold til såning af majs SKAL overholdes, se skitse nederst.

  Gødskning
  Alle led tildeles 111 kg YaraMila MAJS NP 20-9 i startgødning ved såning svarende til 10 kg P og 22 kg N. Tildeling af kvælstof i gylle tildeles ud fra markens kvælstofnorm, som er korrigeret for forfrugt og de 22 kg N givet i startgødning på følgende vis: 1 N = 125 kg NH4-N i gylle. ½ N = 45 kg NH4-N i gylle. 1 ½ N = 125 kg NH4-N i gylle + 92 kg N i NS 27-4

 • Led 1 og 2: 1 N i gylle nedfældes midt i marts, hhv. med og unden nitrifikationhæmmer.
 • Led 3-9: 1 N i gylle uden og med nitrifikationshæmmer nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 10: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer placeres efter pløjning og pakning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 11: 1 N i gylle udlægges som forsuret gylle med slæbeslager 6 uger efter majsen er sået og lige inden radrensning og såning af efterafgrøde.
 • Led 12: tilføres ingen kvælstof udover startgødning
 • Led 13: ½ N i gylle nedfældes midt i marts uden nitrifikationshæmmer
 • Led 14: 1 N i gylle nedfældes midt i marts uden nitrifikationshæmmer. Og ½ N gives som handelsgødning efter såning.

  Efterafgrøde
  Efterafgrøde radsås mellem majsrækkerne umiddelbart efter radrensning.
 • Led 1-4 og 10-14: Der sås 11 kg Alm. rajgræs, 4 kg Indicus og 7 kg Polim 6 uger efter såning af majs.
 • Led 5: Der sås 11 kg Alm rajgræs, 4 kg Indicus og 7 kg Polim 4 uger efter såning af majs
 • Led 6: Der sås 6 kg Alm rajgræs, Indicus og 3,5 kg Alm rajgræs, Polim og 2,5 kg cikorie, Choise 4 uger efter såning af majs
 • Led 7: Der sås 5 kg cikorie, Choise 4 uger efter såning af majs
 • Led 8: Der sås 5 kg cikorie, Choise 6 uger efter såning af majs
 • Led 9: Der sås 10 kg Ital. rajgræs, Sikem 6 uger efter såning af majs

  Ukrudtsbekæmpelse
 • 2 uger efter såning behandles led 1-14
 • 4 uger efter såning behandles led 1-4 og 8-14

 • UDSÆD: Udsæd af majs af sorten Prospect og efterafgrøde leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt.
  Startgødning og NS 27-4 leveres af Teknologsik Institut

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0104-01-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0218-01-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0301-02-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0415-02-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0501-03-2022, Før 1. gødskning
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0615-03-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0729-03-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0810-05-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0924-05-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  I LED 10 udtages prøve pr. sugecelle. Der anvendes speciallabels.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1014-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P1105-07-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1226-07-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  I LED 10 udtages prøve pr. sugecelle. Der anvendes speciallabels.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1316-08-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1406-09-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P1527-09-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1627-09-2022, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P1727-09-2022, Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  P1811-10-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P1927-10-2022, Oktober
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  I LED 10 udtages prøve pr. sugecelle. Der anvendes speciallabels.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2008-11-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P2122-11-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P2213-12-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  VEJRSTATION: Den opsatte vejrstation tjekkes om den køre som den skal.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEDÆKKE AF EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelse skal foregå mellem de to majsrækker i høstparcellen.

  PLANTEBESTAND:
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: I P08, P12 og P14 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pinde i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGES mam@seges.dk

  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling i forsøget, data registres ikke i NFTS.

  VANDPRØVE: Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver. Udtagning af vandprøver. I led 10 er installeret 3 sugeceller i stedet for 2. Til tidspunkterne P09, P12 og P19 udtages vandprøverne for hver enkelt sugecelle og de blandes ikke sammen. Der udsendes særlige labels til disse prøver. Til de øvrige P-tider blandes de tre prøver med 1/3 fra hver sugecelle.

  Ved spørgsmål kontaktes Betina Nørgaard Pedersen, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel se adresser nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Høst af majsforsøg.

  PLANTEPRØVER: Efter majshøsten udtages planteprøver af efterafgrøden i P13 på ledniveau. Planteprøverne udtagers efter droneflyvning er gennemført. Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. Imellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve. I øvrigt følges metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  JORDPRØVER: Det er vigtigt ved udtagelse af jordprøver at hullerne dækkes efter prøveudtagning

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-12-2021Forbehandlingerne er ikke rettet til. Det vil ske senest 1. marts 2022. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Harmony 50 SX GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS09 GHS07
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk