Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070192122 Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-08-2022
Fordelingsdato: 18-10-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve effekten på reaktionstal ved tilførsel af forskellige kalkningsmidler. Herunder er restprodukt fra vandrensning i drikkevandsforsyningen.

BAGGRUND: Drikkevandet indeholder betydelige mængder kalk mange steder i Danmark. Det kendes bl.a. som generende kedelsten, stoppede bruserhoveder og kalkbelægninger på fliser og amarturer. Derfor foretager flere og flere vandforsyningsselskaber blødgøring af vandet ved at frarense kalken på vandværket. Det frarensede kalk opsamles i granulater, som kaldes kalkpellets. Hovedbestanddelen i kalkpellets er calciumcarbonat og derfor potentielt velegnet til jordbrugskalkning. Dog kendes ikke kalkvirkningen i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på arealer, hvor der var vårbyg i 2021. Forsøgene skal sandsynligvis ligge i mindst et år mere. Derfor er det vigtigt at træffe aftale med landmanden om, at forsøgsarealet bibeholdes i 1 år mere. Forsøget skal ikke høstes (formålet er alene at se på udvikling i reaktionstal), så derfor er afgrøden i år 2 og 3 ikke vigtig. For at modvirke effekten af overslæb af jord ved jordbearbejdning mellem forsøgsårene, skal bruttoparcel-bredden være mindst 5 meter. Der må ikke tilføres jordbrugskalk til arealet i forsøgsperioden. Alle andre operationer (jordbearbejdning, såning, gødskning, planteværn, høst mv. udføres som omgivende mark.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 80m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet gødskes og der udføres planteværn som omgivende mark. HUSK, at arealet ikke må kalkes af landmanden!

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalk
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Behandling 2021: Ingen kalkIngen beh. dette år
2Behandling 2021: Kalkpellets, uforarbejdetIngen beh. dette år
3Behandling 2021: Kalkpellets, knustIngen beh. dette år
4Behandling 2021: Alm jordbrugskalkIngen beh. dette år
5Behandling 2021: DolomitkalkIngen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i 2022.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2022, Ved anlæg
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-11-2022, November
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
RT, 0 -25 cm dybde


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
-Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 87 40 54 46 / 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
18-08-2022Dato for P02 er rettet til 1. november. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk