Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070702222 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-05-2022
Fordelingsdato: 19-02-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte nationale emissionsfaktorer for lattergas af forskellige gødningstyper og måle kvælstofeffektivitet af gødningstyper og tildelingsstrategi. Samtidigt måles effektiviteten af en nitrifikationshæmmer tilsat handelsgødning på lattergasudledningen. Samtidigt afprøves effektiviteten af en stor del af kvælstoffet tildelt som bladgødning.

BAGGRUND: Emissionsfaktoren for lattergas er som standard 1% for kvælstof i gødning. Tidligere forsøg i Danmark har vist generelt noget lavere emission fra kvælstof i handelsgødning end 1%, men med store variationer. Tilsætning af nitrifikationshæmmere har vist en reduktion af lattergasudledningen, men også med meget store variationer. Disse variationer begrundes i forskelle i mange faktorer såsom vejret, jordtypen, afgrøden, gødningstype m.fl.. Hvis danske differentierede nationale emissionsfaktorer, skal findes, skal disse faktorer belyses yderligere.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår, ligesom der ikke må være tilført kobber (Cu) i gødning. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha én gang i foråret. Der skal være mulighed for at opbevare fluxkamre i nærheden af forsøgsarealet, dog med afstand til selve forsøget, således, at forsøgsparceller ikke påvirkes af lokale læ- og skyggeforhold.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Se skitse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.

Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Anvend ikke kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu. Det anbefales i stedet at anvende Tripelsuperfosfat og Patenkali. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2022

Medio marts
50 kg N193 kg NS 26-14
14-04-2022

Medio april
100 kg N384 kg NS 26-14
Stadium 37
Medio maj
50 kg N193 kg NS 26-14
915-03-2022

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
14-04-2022

Medio april
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Stadium 37
Medio maj
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
1015-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
14-04-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
1115-03-2022

Medio marts
50 kg N193 kg NS 26-14
Nitrifikationshæmmer
14-04-2022

Medio april
100 kg N384 kg NS 26-14
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N193 kg NS 26-14
Nitrifikationshæmmer
1215-03-2022

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
14-04-2022

Medio april
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
1315-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30

Først i maj
30 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
Stadium 37
Medio maj
30 kg N167 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
Stadium 55
Sidst i maj
25 kg N139 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
13-06-2022
Medio juni
15 kg N83 kg Flex fertilizer N-18
Lowdrift ISO LD 01
l Agropol Agropol
1415-03-2022

Medio marts
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,19 l Agrotain
14-04-2022

Medio april
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,19 l Agrotain
Stadium 37
Medio maj
40 kg N166 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,09 l Agrotain
1515-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
14-04-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30

Først i maj
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Medio marts
 • I led 2-7 og 13, 15 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 50 kg N som NS 26-14
 • I led 9 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak
 • I led 10 tildeles 50 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 11 tildeles 50 kg N som NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 12 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 14 tilføres 80 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain med gødningsdyser

Medio april
 • I led 3, 13 og 15 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 4 og 5 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 6 tildeles 150 kg N som NS 27-4
 • I led 7 tildeles 200 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 100 kg N som NS 26-14
 • I led 9 tildeles 100 kg N som NS svovlsur ammoniak
 • I led 10 tildeles 100 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 11 tildeles 100 kg N som NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 12 tildeles 100 kg N som NS svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 14 tilføres 80 kg N i Dangødning m. UI, flydende gødning med gødningsdyser

Stadium 30
 • I led 13 tildeles 30 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
 • I led 15 tildeles 60 kg N som NS 27-4


Stadium 37
 • I led 5-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 50 kg N i NS 26-14
 • I led 9 tildeles 50 kg N i svovlsur ammoniak
 • I led 10 tildeles 50 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 11 tildeles 50 kg N som NS 26-14 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 12 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 13 tildeles 30 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
 • I led 14 tilføres 40 kg N i Dangødning m. UI, flydende gødning med gødningsdyser
 • I led 15 tildeles 40 kg N som NS 27-4
Stadium 55
 • I led 13 tildeles 25 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
Medio juni
 • I led 13 tildeles 15 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes 0,1 l Agropol pr. 100 l gødning umiddelbart før udspredning. Fortyndes gødning med vand skal der også bruges 0,1 l pr. 100 l af den samlede væskemængde.
Se oversigt med behandlinger vedhæftet forsøgsplan.

GØDNING: Dangødning og Flex fertilizer gødning leveres fra Teknologisk Institut. Tripelsuperfosfat, Patenkali og Mangansulfat skaffes lokalt. Ved udfordringer med at skaffe disse gødninger kontaktes Teknologisk Institut. NS 27-4, Svovlsur ammoniak og NS 26-14 med og uden coatning leveres fra BASF.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-03-2022, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
P0215-03-2022, Umiddelbart efter gødskning
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
 
P0316-03-2022, M01
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0418-03-2022, M02
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0521-03-2022, M03
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0624-03-2022, M04
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0728-03-2022, M05
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0804-04-2022, M06
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0911-04-2022, M07
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1015-04-2022, M08
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1119-04-2022, M09
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1222-04-2022, M10
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1325-04-2022, M11
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1428-04-2022, M12
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1503-05-2022, M13
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1606-05-2022, M14
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1709-05-2022, M15
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1812-05-2022, M16
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1917-05-2022, M17
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P2020-05-2022, M18
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2124-05-2022, M19
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P2231-05-2022, M20
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2307-06-2022, M21
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2414-06-2022, M22
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 10, 12, 14, 15
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P25Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
Indberettes af TI
 


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres i jorden ved siden af vejrstationen. Jordsensorens ID registres i et notat.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KLIMA Spørgsmål vedr. lattergasdelen og tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Cecilie Skov Nielsen tlf: 92 43 30 12 eller på mail: cesn@seges.dk.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
21-02-2022Agrotain tilføjet i led 14. (RJE)
04-04-2022Agropol er tilføjet ved bladgødskning i led 13. (RJE)
04-04-2022Datoer og tidsbeskrivelser er rette så de er ens ikke alle led med samme behandlingstidspunkt. (RJE)
31-05-2022Der er oprettet to ekstra P-tider med lattergasmålinger (P23 og P24) og høsten er flyttet til P25. (RJE)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07

Skitser

Bilag
BeskrivelseFil
Behandlingsoversigt 070702222.xlsxBehandlingsoversigt 070702222.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk