Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
072332121 Planteklip og Nmin i pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder - VKST Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-10-2021
Fordelingsdato: 10-10-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med projektet er at undersøge, om man med et satellitbaseret kontrolsystem kan forenkle efterafgrødereglerne. For at undersøge miljøeffekten måles det reelle N-optag med planteklip og der udtages N.min prøver i efteråret.

BAGGRUND: Målingerne indgår i, Pilotprojektet om biomasse og efterafgrøder, som er betalt af Landbrugsstyrelsen. Otte landmænd deltager i projektet, og skal på en del af deres bedrift opfylde et biomassekrav, svarende til en samlet NDVI-værdi på 0,5.NDVI måles med satellit og drone. På udvalgte marker udtages planteklip og N-min.

FORSØGSBETINGELSER: Prøverne tages på den angivne mark, og SKAL udtages i tidsrummet 18. oktober - 2. november. Nanna Hellum Kristensen sender en liste med CVR-nr. og marknumre. Kontakt konsulent Nanna Hellum Kristensen, hvis der opstår udfordringer.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal ikke afmærkes.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Landmændene eller deres konsulenter har angivet alle oplysninger om marken, så det er kun dato for udtagning af planteprøve, og vægt af samlet plantemasse, som skal oplyses i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Efterafgrøde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddet er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0119-10-2021, Når vækst af efterafgrøden stopper
ForsøgHØST dato for.
Dato for hovedafgrøden
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
ledPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
 
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g jord.
TØRSTOF, % i jord 0-75 cm
N-MIN, 0 -75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-75 cm
NO3-N, ppm i jord 0-75 cm


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel).

PLANTEPRØVE Der skal tages 16 planteklip diagonalt i et kvadrat på ca. 50x50 meter. GPS koordinater af midten af kvadratet logges i NFTS. Kvadratet vælges i en så ensartet del af marken som muligt. Jordprøven tages i samme felt. Prøverne kan tages i perioden 18. oktober - 2. november. Vær opmærksom på at tage prøverne inden eventuel nedmuldning.

Prøveudtagning
 • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
 • Prøvetagningen gennemføres inden for et område på ca. 50x50 m omkring punktet
 • Afgrøden afklippes med en saks el. ca. 1 cm over jordoverfladen.
 • Der klippes 16 felter á 0,25 m2 (0,5*0,5 m), - repræsentativt for området.
 • Alle afklippede plantedele inkl. ukrudt skal medtages.

  VIGTIGT
  Når du har taget de 16 klip, samles de til en prøve og vejes samlet. Hvis en stor mængde plantemateriale gør håndteringen besværlig kan prøven vejes i delprøver og vægten summeres til en samlet vægt. Vægten af den samlede prøve noteres i PC-markforsøg. Der udtages herefter en repræsentativ prøve, mellem 500-1500 g, som sendes til laboratoriet.

  Pakning
 • Prøven emballeres i en plasticpose. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude.
 • Prøverne mærkes med stregkodelabels.

  Forsendelse
 • Laboratoriet fremgår af følgesedlen
 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.

 • HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Dato for udtagning af planteprøve og vægt af samlet plantemasse oplyses i PC-Markforsøg. Det kan evt. oplyses i et notat, hvis der er meget ukrudt i marken.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk