Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040122222 Effekt af nitrifikationshæmmer ved brug af ammoniak til kartofler - med lattergasbestemmelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2022
Fordelingsdato: 31-03-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om man kan opnå større nyttevirkning af ammoniak ved tilsætning af nitrifikationshæmmer samt opnå mindre tab af lattergas og dermed mindre tab af CO2-ækvivalenter.

BAGGRUND: Danmark har forpligtet sig til at nedsætte udledning af klimagasser. Det gælder også i kartofler, hvor indkøb af kvælstof og fordampningstab (N-emission) af kvælstof er to store poster i CO2-regnskabet. Ammoniak fremstillet ved hjælp af bæredygtig energi (”grøn ammoniak”), udbragt sammen med nitrifikationshæmmer kan måske nedbringe emissionen og udvaskningstabet uden udbyttetab. Ammoniak regnes i forvejen for at være en velegnet gødning til stivelseskartofler.

FORSØGSBETINGELSER:
Forsøgene anlægges i en mark med konventionelle stivelseskartofler, som lægges tidligt inden 1. maj.
I forsøget ved Arnborg skal der installeres rammer i udvalgte parceller til måling af lattergasemission, som skal forblive i forsøget gennem hele perioden, Det er ikke muligt at foretage mekanisk ukrudtsbekæmpelse efter hypning. I forsøget i Assing skal der ikke udføres lattergasmålinger.
Marken skal kunne vandes optimalt, og må ikke anlægges hvor det gennemskæres af vandingsmaskine, marksprøjte eller anden færdsel.
Hvis det er praktisk muligt, anbefales det, at kamrene til lattergasmålingerne opbevares i marken tæt på rammerne, så de skal fragtes mindst muligt rundt. Hvis ikke dette er muligt, skal der være gode tilkørselsforhold til forsøget, hvor kamre skal bæres til og fra forsøget hver gang der skal udtages prøver.
Der må ikke anvendes kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu, da det kan forstyrre lattergasudledningen og dermed resultaterne i sidste ende.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker á 12 meter, hvor de 2 sidste meter anvendes til kamre til lattergasmålinger. Høstparcel 2 rækker a 10 meter.
Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Gødskning og sprøjtningVandingBåde mark og forsøg
HandelsgødningerPatentkali, Både mark og forsøg
Tripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der grundgødes med patentkali og triplesuperfosfat. Forsøgsarealet jordbearbejdes inden gødningstildeling, nedfældning af ammoniak og lægning. Der må ikke tilføres anden kvælstofgødning end forsøgsbehandlingerne. Ukrudtsbekæmpelse, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres. Vandes som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2022
Ingen N
215-04-2022
Ingen N2 l Vizura
315-04-2022
100 kg Total-N126 kg Flydende ammoniak
415-04-2022
100 kg Total-NFlydende ammoniak
2 l Vizura
515-04-2022
200 kg Total-N243 kg Flydende ammoniak
615-04-2022
200 kg Total-N243 kg Flydende ammoniak
2 l Vizura
715-04-2022
200 kg N740 kg NS 27-4
Placeret
815-04-2022
300 kg Total-N365 kg Flydende ammoniak
915-04-2022
300 kg Total-N365 kg Flydende ammoniak
2 l Vizura
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Det er vigtigt at nedfældning af ammoniak og nitrifikationshæmmer sker umiddelbart efter klargøring af jorden mens jorden er fugtig. Ammoniak nedfældes i 15 cm’s dybde, så de to gødningsstrenge ligger under kartoffelknoldene efter lægning.Vizura nedfældes i 10-12 cm's dybde i samme rille som ammoniak. Vizura er opblandet i 100 l vand.

Efter klargøring af jorden og umiddelbart før lægning:
  • Led 1: Ingen gødning og ingen nitrifikationshæmmer.
  • Led 2: Ingen gødning, kun nitrifikationshæmmer. Dvs. ammoniaknedfælder kører uden at åbne for ammoniaktilførslen.
  • Led 3, 5 og 8: Ammoniaknedfældning uden nitrifikationshæmmer, hhv. 100, 200 og 300 kg Total-N.
  • Led 4, 6 og 9: Ammoniaknedfældning med nitrifikationshæmmer, hhv. 100, 200 og 300 kg Total-N.
  • Led 7: Der placeres 200 kg N i form af NS 27-4 inden lægning.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Stratos leveres af KMC. Planteafstand 33 cm.

GØDNING: NS 27-4 og Vizura til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Ammoniak og gødning til grundbehandlinger skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2022, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P0215-04-2022, Lige efter lægning
ForsøgUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
INSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
Istalleres i standardforsøgsled - led 7, gentagelse 1
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
Indberettes via OneDrive
 
P0313-04-2022, M01
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
P0415-04-2022, M02
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P0519-04-2022, M03
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P0622-04-2022, M04
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P0726-04-2022, M05
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P0829-04-2022, M06
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P0903-05-2022, M07
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1010-05-2022, M08
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1117-05-2022, M09
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1220-05-2022
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelFOTO digital.
 
P1324-05-2022, M10
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1431-05-2022, M11
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1507-06-2022, M12
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1614-06-2022, M13
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1720-06-2022
Alle målinger i P17 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P1821-06-2022, M14
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P1927-06-2022
Alle målinger i P19 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P2028-06-2022, M15
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P2104-07-2022
ledPLANTEPRØVE-UDT. .
Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P2205-07-2022, M16
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P2312-07-2022, M17
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P2418-07-2022
Alle målinger i P24 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P2519-07-2022, M18
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P2626-07-2022, M19
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P2701-08-2022
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P2802-08-2022, M20
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR Grader.
Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
Måles i kammen.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDTEMPERATUR-2 Grader.
Måles mellem kamme.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
JORDFUGTIGHED-2 %.
Måles mellem kamme.
 
P2902-08-2022, Efter sidste måledag
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ForsøgUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7
FJERNELSE AF RAMMER dato for.
 
P3015-08-2022
Alle målinger i P30 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P3101-09-2022
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P3201-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Analyseres ved forsøgsstederne. Prøvestørrelse på 10 kg.
STIVELSE, % af råvare
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 6
KUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes, så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

Vejrstationen skal primært måle nedbør, lufttemperatur, jordtemperatur i 10 cm. Vejrstationen skal opstilles så snart jordbearbejdning påbegyndes, så der efterfølgende findes vejrdata i forbindelse med gødskning og frem til høst.
Registrering af vanding skal også indberettes.
JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 7 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur i to områder omkring rammen hhv. i kammen og mellem kammene. Der måles med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

INSTALLATION AF RAMMER: I forsøgsled 5, 6 og 7 samt tilhørende gentagelser placeres rammer til målekammer til måling af lattergasemission. Rammerne placeres hen over kammen og trykkes ned i jorden så den slutter tæt hele vejen over og rundt om kammen. Rammerne har en størrelse af 75x75 cm og skal placeres så de står præcis midt over kammene. Vær opmærksom på at kraftig nedbør eller vanding kan medføre at der kortvarigt står vand mellem kammene.
Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg, som analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved jordbearbejdning, gødskning og lægning
- Beskrivelse af såbed ved gødskning og lægning
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk