Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010162222 Vinterhvedesorters tolerance overfor manganmangel Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2022
Fordelingsdato: 12-09-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters tolerance over for manganmangel på arealer, hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel.

BAGGRUND: Der er i enkeltforsøg i de seneste år observeret store forskelle i sorternes tolerance overfor manganmangel. For at styrke viden om sorternes tolerance anlægges en forsøgsserie, hvor en række sorter afprøves.

FORSØGSSTEDER: Der anlægges to forsøg hos LFE 4 (Landsforsøg Østjylland) og et forsøg hos LFE 2 (Ålborg).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på et areal, hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel på hele forsøgsarealet.

DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der vækstreguleres efter behov. Ellers behandles som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Informer
2Stadium 00Pondus
3Stadium 00RGT Saki
4Stadium 00KWS Extase
5Stadium 00Heerup
6Stadium 00Momentum
7Stadium 00Graham
8Stadium 00KWS Colosseum
9Stadium 00Rembrandt
10Stadium 00Kvium
11Stadium 00KWS Scimitar
12Stadium 00RGT Bairstow
13Stadium 00Champion


Faktor 2: Mangan
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen mangan
BStadium 122 kg Mangansulfat 32
Stadium 13 - 142 kg Mangansulfat 32
01-11-2021
Før vinter
November
2 kg Mangansulfat 32
01-03-2022
Forår ved begyndende vækst
2 kg Mangansulfat 32
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2 afhængig af såbedet, men ens for alle sorter i forsøget. Udsædsmængden gælder ved såning omkring 20. - 25. september, ved tidligere såning kan der fratrækkes 6 planter pr. dag og ved senere såning tillægges 6 planter pr. dag.

For at dække afgrødens behov for mangan udsprøjtes i led B 2 kg Mn-sulfat pr. ha tre gange i efteråret og en gang i foråret. Hvis det vurderes, at der stadig er manganmangel, foretages yderligere sprøjtninger.

GØDNING: Skaffes lokalt.
UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Der leveres 5 kg af hver sort. Såfremt forsøget skal anlægges med en almindelig såmaskine og der er behov for ekstra udsæd, kontaktes Teknologisk Institut snarest muligt for levering af ekstra 5 kg pr sort

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november, Før første mangansprøjtning
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P03Stadium 13 - 15, November
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P04Stadium 20, Forår ved begyndende vækst
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
LER, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P05Stadium 30 - 32, Maj
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (der udtages delprøver fra hver parcel)
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
09-09-2021Led 11 er ændret til KWS Scimitar (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk