Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070182122 Strukturkalks effekt på fosfortab og plantevækst, 2. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-09-2022
Fordelingsdato: 25-01-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge kalk og strukturkalks effekt på jordstruktur, planteetablering og vækst i flerårige forsøg, samt effekten på erosion og fosfortab i flerårige forsøg.

BAGGRUND: Resultater fra Sverige, Finland og USA viser, at kalk herunder en speciel strukturkalk og gips påvirker jordens struktur ved at påvirke aggregatstabiliteten. Det medfører, at erosionen og dermed tab af fosfor reduceres, fordi leraggregaterne har mindre tilbøjelighed til at flokkulere. Det betyder også, at aggregaterne har lettere ved at smuldre, så det bliver lettere at frembringe et godt såbed. Større mængder kalk, strukturkalk eller gips er mest relevant at bruge på arealer, hvor der tidligere er konstateret problemer med erosion eller på lerpletter i marken, hvor det er vanskeligt at få en god planteetablering. Forsøget gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 3 årigt, med start september 2020. Afgrøden til høst 2022 skal være vårbyg. Værten skal være villig til at foretage jordbearbejdningen og såningen.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i 2020 med en parcel brede på min 40 meter.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Udsæd, gødning, planteværn mv.som den omkringliggende mark. Forsøgsarealet må ikke tilføres kalk i en periode på 3 år fra anlæg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalk
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Tilført 5 t harpet kalk sep. 2020Ingen beh. dette år
3Tilført 10 t harpet kalk sep. 2020Ingen beh. dette år
4Tilført 4,5 t strukturkalk sep. 2020Ingen beh. dette år
5Tilført 6 t naturgibs sep. 2020Ingen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen forsøgsbehandlinger i dette år.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2022, Forår ved begyndende vækst
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P02Stadium 32
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03Stadium 65
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
 • Forskelle i erosion vurderet ved besigtigelse om efteråret og foråret
 • Observerede forskelle i jordstruktur, fremspiring mv. udover registreringer
 • Forskelle i snegleangreb. - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

 • BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  21-01-2022Betaling oprettet. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk