Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050342122 Anvendelse af Kerb i Engrapgræs - Rækkesprøjtning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-09-2021
Fordelingsdato: 08-09-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af Kerb til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret og tidligt forår i engrapgræs og strandsvingel til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs og strandsvingel. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Kerb er en resistensbryder og samtidig effektiv overfor en lang række problemukrudtsarter i frøgræs. Afgrøden tåler dog ikke Kerb i de doseringer som kræves for at gøre midlet effektivt overfor en lang række græsukrudtsarter. Derfor er det interessant at undersøge mulighederne for en behandling mellem rækkerne vha. afskærmning.

FORSØGSBETINGELSER: Der er anlagt 1 forsøg i engrapgræs i efteråret 2020.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen udført i 2020/2021. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen beh. dette år
2Ingen beh. dette år
3Ingen beh. dette år
4Ingen beh. dette år
5Ingen beh. dette år
6Ingen beh. dette år
7Ingen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen behandling i forsøget.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-11-2020
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
 


BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk