Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080212222 Biochar til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 08-09-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af biochar fra pelleteret halm. Biochar kan både have en gødningsværdi og en jordforbedringsværdi, samtidig med at biochars høje CEC kan binde næringsstoffer som kvælstof. Det kan reducere risikoen for udvaskning, men det er uklart, om det mindsker optagelsen af kvælstof i vækstsæsonen, hvis der udbringes store mængder biochar. Derfor testes biocharen med stigende mængder kvælstof som reference. Idet vi også gerne vil undersøge biochars effekt i fht halm, indgår der desuden et forsøgsled med halmpiller

BAGGRUND: Der er stor fokus på anvendelse af biochar, dels som jordforbedringsmiddel og som klima-indsats, idet kulstofindholdet i biochar har meget lang nedbrydningstid. Det er derfor af stor vigtighed at afklare, om/hvordan biochar påvirker plantevækst og næringsstoftilgængelighed i jorden

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er flerårigt og skal køre til og med høst 2023, med supplerende tilførsel til høst 2023. Forfrugten må ikke være raps eller hestebønner. Og Arealet må ikke have fået tilført store mængder husdyrgødning i de foregående år og der må ikke anvendes husdyrgødning på arealet i forsøgsåret.

ANLÆGSDATA: Forsøget er flerårigt og skal afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Forsøgene anlægges med min. 4,5 meter brede bruttoparceller, f.eks. 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste udgør høstparcel og de yderste fungerer som værn. Biochar udbringes umiddelbart inden pløjning. Ved nedpløjning skal der fokus på, at biochar ikke slæbes mellem parcellerne, idet det er store mængder og meget let materiale. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Forsøgene må gerne anlægges på langs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2022
Medio marts
Ingen kvælstof
215-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
415-03-2022

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
150 kg N555 kg NS 27-4
515-09-2021

Før såning
C10 t Halmpiller
15-03-2022

Medio marts
72 kg N267 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
108 kg N400 kg NS 27-4
615-09-2021

Før såning
C2,5 t Biochar fra halm
15-03-2022

Medio marts
72 kg N267 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
108 kg N400 kg NS 27-4
715-09-2021

Før såning
C5 t Biochar fra halm
15-03-2022

Medio marts
72 kg N267 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
108 kg N400 kg NS 27-4
815-09-2021

Før såning
C10 t Biochar fra halm
15-03-2022

Medio marts
72 kg N267 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
108 kg N400 kg NS 27-4
915-09-2021

Før såning
C20 t Biochar fra halm
15-03-2022

Medio marts
72 kg N267 kg NS 27-4
01-05-2022

Medio april
108 kg N400 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biochar leveres direkte til LFE.

Der udtages to repræsentative prøver af biochar og halmpiller i hvert forsøg.

Ud fra biocharens beskaffenhed vurderes det om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller det er nødvendigt at håndsprede. Al biochar udbringes på stub og pløjes grundigt, så materialet er godt fordelt, og der laves såbed.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-09-2021, Efter pløjning, Efter udbringning af biochar
Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1, 5, 6, 7, 8, 9
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik pr prøve.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-04-2022
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P03Stadium 32
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P04Stadium 51 - 59
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P0615-09-2022, Efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 25-50 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretagesPrøvestørrelse: 300-400 g jord
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 50-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 75-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
C/N FORHOLD,
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
TOTAL N, % i jord 25-50 cm
C/N FORHOLD,
TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
TOTAL N, % i jord 50-75 cm
C/N FORHOLD,
TOTAL-C, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
TOTAL-C, % i jord 75-100 cm
TOTAL N, % i jord 75-100 cm
C/N FORHOLD,


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

JORDPRØVER: Jordprøver i P01 udtages på lednivaeu efter udbringning af biochar og pløjning. Pløjedybden skal være max 25 cm dyb eller også skal jordprøven udtages i hele pløjelaget, så nedpløjet biochar og halm inkluderes i prøven. Vær opmærksom på ledfravalg. Jordprøver i P05 efter høst udtages i fire dybder. Prøverne udtages som ledprøver med jord fra alle fire gentagelser.Der udtages jord i hver dybde til to prøver, da der både skal laves en N-min prøve og en standard jordprøve fra hver dybde. N-min prøve sendes på frost.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender til Agrolab til analyse af Kalium- og fosforanalyse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Annette V.Vestergaard: 87 40 55 46 / 51 19 55 46 eller på mail: avv@vfl.dk.

Rettelser:
DatoTekst
08-09-2021Strørrelse på høstparcel er ændret fra min 45 til min 15. (RJE)
03-03-2022Årstal i P06 er ændret fra 2021 til 2022. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk