Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070502022 Udvikling i jordens fosforstatus efter stor engangstilførsel af fosfor Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2022
Fordelingsdato: 10-08-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvordan en stor engangstilførsl af fosfor i gyllefibre og handelsgødning påvirker udviklingen i jordens fosforstatus.

BAGGRUND: En stor engangstilførsel af fosfor til områder i marken med lave fosfortal, kan være en måde at hæve jordens fosforstatus, så fosfor i disse områder ikke længere vil være begrænsende for udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i 2020. Forsøget skal være fastliggende i 3 år (2020-2022). Det er kun i forsøg 001, der gennemføres behandlinger i 2022. I forsøg 002 skal der kun udtages jordprøver efter høst.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal være fastliggende i 3 år, og parcellerne skal kunne genafsættes præcist. Er anlagt med 6 meter brede bruttoparceller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
Kaliumchlorid 50. KaligødVed behov
NS 27-4Både mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke tildeles fosfor i handels- eller husdyrgødning udover forsøgsbehandlingerne.
Arealet skal tilføres kvælstof i handelsgødning til minimum kvælstofnormen for arealet. Ved kaliumtal under 10 grundgødskes arealet med 150 kg kaliumchlorid. Forsøget skal tilføres mangan som omgivende mark. Ved manganmangel suppleres med yderligere tildeling af mangan.
Forsøget behandles for ukrudt, sygdomme og skadedyr som det omkringliggende areal.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosforgødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor i 2020Ingen fosfor
230 kg P i TSP i 2020 (og 2021 i forsøg 001)
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
3120 kg P i TSP i 2020
Før såning
Ingen fosfor
4120 kg P i TSP i 2020 (og 2021 i forsøg 001)
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
5120 kg P i biofiber i 2020
Før såning
Ingen fosfor
6120 kg P i biofiber i 2020 (og 2021 i forsøg 001)
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
7120 kg P i biofiber og 30 kg P i TSP i 2020 (og 2021 i forsøg 001)
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
I forsøg 002 gennemføres samme gødningstilførsel som den omgivende mark (dog må der ikke gives fosfor, se ovenfor) og behandling i led 2, 4, 6 og 7 ændres til "ingen fosfor".

Gødskning i 2021/2022 gennemføres kun i forsøg 001.

Før såning tildeles:
 • I led 1, 3 og 5 tilføres ikke fosforgødning.
 • I led 2, 4, 6 og 7 bredspredes fosfor i Tripelsuperfosfat umiddelbart før såning.

 • FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2022, Forår ved begyndende vækst, Udføres kun i forsøg 001
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0215-08-2022, Efter høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde


  JORDPRØVER: I forsøg 001 udtages ved vækststart og efter høst jordprøver på ledniveau.
  I forsøg 002 udtages kun jordprøver på ledniveau efter høst.

  HØST: Forsøgene høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget tilses med passende mellemrum og alle forhold af betydning for forsøget noteres. Udbringningsdatoer for handelsgødning noteres. Klimadata og jordbundsforhold ved udbringning indberettes. Husk at notere evt. nedbør efter udbringningen. Hvis forsøget vandes, indberettes vandingsdato og mængde. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 / 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk