Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
092022222 Effekt af efterårsanvendte ukrudtsmidler i CA Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 02-08-2021
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse, om effekten af efterårsanvendte ukrudtsmidler, der primært er jordmidler, påvirkes i CA systemer med meget organisk materiale på jordoverfladen.

BAGGRUND: Arealet med CA-dyrkning er stigende i Danmark. Systemet har ingen jordbearbejdning, hvilket betyder, at store mængder halm er beliggende i jordoverfladen. Ved ukrudtsbekæmpelse i efteråret anvendes ukrudtsmidler, som overvejende har jordeffekt, men spørgsmålet er, om effekten af disse ændres i CA-systemer, og om der er behov for tilpasning af doseringerne. Det er vigtigt at få en høj effekt af græsukrudtsmidler, da græsukrudt er potentielt meget tabsgivende i CA-systemer.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene placeres i vinterhvede. Forsøgene skal placeres på arealer, der gennem de seneste tre år har praktiseret CA-dyrkning. Arealet skal tilsås med CA-relateret såmaskine. Halm fra forfrugten skal snittes. Forfrugt skal helst være korn, men andre forfrugter kan accepteres. Kontakt evt. SEGES herom.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen indtil slutbedømmelserne om foråret er afsluttet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 001 l Boxer
0,05 l DFF
3Stadium 10 - 111 l Boxer
0,05 l DFF
4Stadium 00
Afrivning af halmrester.På jordoverfladen i parcel.
Stadium 10 - 111 l Boxer
0,05 l DFF
5Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
6Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
7Stadium 00Afrivning af halmrester.På jordoverfladen i parcel.
Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
8Stadium 10 - 111 l Boxer
0,05 l DFF
Stadium 120,75 l Atlantis OD
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 behandles i afgrødens st. 00, dvs. før fremspirring ca. 3-5 dage efter såning afhængig af såtidspunkt.
 • Led 4 og 7 Afrivning af halmrester på jordoverfladen i parcel i afgrødens st. 00. Det er tilladt kun at afrive et bælte i midten af parcel på ca. 75-100 cm, når blot området kan genfindes, markeres og optælles heri.
 • Led 3-8 behandles i afgrødens st. 10-11.
 • Led 8 behandles i st. 12

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10 - 11, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelHALMDÆKNING % dækning af overflade.
  Derudover foto af jordoverflade hver parcel.
   
  P0225-10-2021, Oktober
  ledHALMDÆKNING % dækning af overflade.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0330-11-2021, November
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret de relevante arter. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Vurderet i forhold til led 1, som er ubehandlet. Led 1 = forholdstal 100
  Arterne bedømmes hver for sig.
   
  P0401-05-2022
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   


  VEJLEDNING I BEDØMMELSE: En vigtig del af fortolkningen af resultaterne bliver at se på effekten i slutning af november. Det er derfor vigtigt at få alle dominerende arter optalt/bedømt. Tilpas optællingsarealet til tætheden af de enkelte ukrudtsarter, så der ved få ukrudtsplanter tælles på et større areal.

  HUSK foto af jordoverflade i P01

  HØST: Forsøget skal ikke forsøgshøstes.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 på mail: php@seges.dk eller Carsten Fabricius: 87 40 53 57 / 29 24 51 75 på mail: cars@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Boxer GHS09 GHS08 GHS07
  DFF GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk