Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
092402222 Efterafgrøders effekt på udvikling af kvik Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 31-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse, om efterafgrøde kan hæmme kvik i efteråret i forhold til tæthed af efterafgrøden.

Arealkrav: Marker med en lille til moderat bestand af kvik, hvor der skal være efterafgrøder. Halmen skal snittes og fordeles ensartet. Halm må også fjernes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

FORSØGSBETINGELSER: For at undgå overslæb af kvik skud/rødder mellem parcellerne, må arealet ikke jordbehandles iintensivt med stubharve efter efterafgrøderne. Der må pløjes eller opharves til pløjefri dyrkning og maks anvendes 360 gr aktivstof glyphosat inden såning), men først efter 10. december og P04 skal være gennemført.
Efterafgrøderne må gerne afslås inden jordbearbejdning. Ud fra GPS plots eller anden markering kan parceller genfindes til foråret efter de er tilsået af landmand som omkringliggende mark.

Efterafgrøden udsås med parcelsåmaskine. Senest 20. august

ARBEJDSFORDELING:
LFE.: Udpeger arealer, sår efterafgrøde og laver registreringer
SEGES: Overflyves inden høst eller i stub med drone for at udpege områder med kvik til placering af forsøg. Det udføres med RTK plots. SEGES overflyver udpegede arealer og laver registrering P02

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-08-2021Ingen efterafgrøde
215-08-20218 kg Olieræddike
315-08-202115 kg Olieræddike
415-08-202125 kg Multimax
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Før såning, SEGES udføre selv denne registrering
ParcelKVIK skud/m2.
 
ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
 
P0315-10-2021
ledFOTO drone.
Se tekstafsnit DRONE
 
ParcelPLANTETÆTHED Dækningsgrad %.
Efterafgrøden
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
P0410-11-2021
ParcelKVIK skud/m2.
 
P0515-05-2022
ParcelKVIK skud/m2.
 
P0615-07-2022
ParcelKVIK skud/m2.
 


DRONE Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI og højopløselige billeder.
.
HØST: Forsøget skal ikke høstes.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

KONTAKTPERSON - PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettet til Landskonsulent, Planteværn Carsten Fabricius: 87 40 53 57/29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
11-08-2021Dato i led 4 er ændret til 15-08-2021. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk