Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
092012121 Efterårsbekæmpelse af væselhale i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-12-2021
Fordelingsdato: 31-07-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Nørgaard
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af efterårsanvendte ukrudtsmidler mod væselhale i vinterhvede.

BAGGRUND: Væselhale udgør på mange arealer et stigende problem, hvor der er brug for indsats af både IPM og kemisk bekæmpelse. Mateno Duo har i forsøg i 2020 sammen med Boxer vist lovende effekter mod væselhale. Forsøgene skal belyse, at en optimal bekæmpelse i efteråret er vigtig.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede, som senest må være sået den 20. september. Der skal være en jævn bestand af væselhale. Der er ingen krav til forfrugt, men det kan være fordelagtigt at placere forsøget i pløjefri arealer.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen indtil bedømmelserne om efteråret er afsluttet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 111,5 l Boxer
0,05 l DFF
3Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
4Stadium 10 - 11
0,5 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
5Stadium 10 - 110,35 l Mateno Duo 600 SC
1,5 l Boxer
6Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
7Stadium 10 - 110,5 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
Stadium 120,75 l Atlantis OD
8Stadium 120,75 l Atlantis OD
9Stadium 120,7 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-7 behandles i afgrødens st. 10-11, dvs. når ukrudt er i kimbladstadiet. Afgrøden vil typisk være i st. 10-11 ca. 10-15 dage efter såning afhængig af såtidspunkt.
 • Led 7-9 behandles i afgrødens st. 12.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10 - 11, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  P0225-10-2021, Oktober
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0330-11-2021, November
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Opret relevante arter. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  tælleflade:1/4 m2
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Vurderet i forhold til led 1, som er ubehandlet. Led 1 = forholdstal 100
  Arterne bedømmes hver for sig.
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   


  VEJLEDNING I BEDØMMELSE: En vigtig del af fortolkningen af resultaterne bliver at se på effekten i slutning af november. Det er derfor vigtigt at få alle dominerende arter optalt/bedømt. Tilpas optællingsarealet til tætheden af de enkelte ukrudtsarter, så der ved få ukrudtsplanter tælles på et større areal.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 på mail: php@seges.dk eller Carsten Fabricius: 87 40 53 57 / 29 24 51 75 på mail: cars@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Boxer GHS09 GHS08 GHS07
  DFF GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk