Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091942222 Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret ved to såtider Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-06-2022
Fordelingsdato: 18-08-2021
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde effektive løsninger mod rajgræs om efteråret, som minimerer behovet for opfølgning om foråret med ALS-hæmmere samt at kvantificere hvor meget effekten af midlerne bliver øget ved sen såning.

BAGGRUND: Tidlig såning og øget forekomst af herbicidresistens hos især italiensk rajgræs gør bekæmpelsen af ukrudt stadig mere udfordrende. En høj effekt om efteråret med jord- og bladmidler, som har andre virkemekanismer end ALS-hæmmerne, er en vigtig del af strategien for kemisk bekæmpelse, hvor der endnu ikke er set resistens. Den kemiske bekæmpelse skal ses sammen med IPM tiltag, herunder såtid.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer, hvor der i 2020 og 2021 har været konstateret problemer med italiensk rajgræs eller almindelig rajgræs (frø både oppe og nede i pløjelaget, hvis arealet pløjes). Der må ikke samtidig være store problemer med enårig rapgræs eller andre græsser.
Forsøget kan anlægges med eller uden forudgående pløjning, hvis der ikke pløjes, skal arealet være nedvisnet med glyphosat. Der foretages bedømmelser både efterår og forår, men forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i split plot design på tværs af agerretning, hvor der sås med samme sort, som i den omgivende mark.
Design tilrettes af Teknologisk Institut


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen, dog kan hele forsøget behandles mod tokimbladet ukrudt om foråret. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 11
2 l Boxer
0,25 l Mateno Duo SC 600
3Stadium 10 - 11
0,75 l Boxer
0,5 l Mateno Duo SC 600
4Stadium 10 - 111,5 l Boxer
0,7 l Mateno Duo SC 600
5Stadium 10 - 11
1 l Boxer
0,1 l DFF
Stadium 131,5 l Adimax
6Stadium 10 - 112 l Boxer
0,1 l DFF
Stadium 130,2 l Topik EC
0,5 l Renol
7Stadium 10 - 110,75 l Boxer
0,5 l Mateno Duo SC 600
Stadium 130,75 l Atlantis OD
8Stadium 10 - 112 l Boxer
0,1 l DFF
15-03-2022
Marts-april
0,4 l Topik EC
0,5 l Renol


Faktor 2: Såtid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A05-09-2021
Tidlig såning
Såning225 Spiredygt. kerner/m2
B25-09-2021
Sen såning
Såning300 Spiredygt. kerner/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Såning:
Udsædsmængden i hvert led tilpasses såtiden.
 • Led A: Såning udføres i perioden 1. til 7. september, med ca. 225 kerner/m2. Såning kan ske med eller uden forudgående pløjning. Hvis der ikke pløjes, skal arealet være nedvisnet med glyphosat.
 • Led B: Såning udføres tidligst den 25. september eller minimum 3 uger efter Led A, med ca. 300 kerner/m2. Hvis der er synlig fremspiring af rajgræs før såning, skal der nedvisnes med glyphosat.

  Ukrudtsbekæmpelse
  Vandmængde 150-200 l vand pr. ha.
  Efterår:
  Forsøgsbehandlingerne med ukrudtsbekæmpelsen om efteråret skal ske på de optimale tidspunkter, dvs. også i to omgange efter såtid. Der behandles i afgrødens st. 10-11, dvs. når det første ukrudt er i kimbladstadiet. Første behandlingstid i led A indberettes i PC-markforsøg under forsøgsbehandlingen. Anden behandlingstid i led B indberettes i notat.
 • I led A (tidlig såning) behandles led 2-8 ca. 8-10 dage efter såning (st. 10-11, medio september). Led 5-7 behandles igen i st. 13.
 • I led B (sen såning) behandles led 2-8 ca. 14-18 dage efter såning (st. 10-11, primo/medio oktober). Led 5-7 behandles igen i st. 13.
  Forår:
 • Led 8 i led A og B behandles i marts-april (st. 25-29), når der er vækst i afgrøde og rajgræs.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10, Før 1. sprøjtning i blok med tidlig såning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P03Stadium 10, Før 1. sprøjtning i blok med sen såning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: B1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P0415-11-2021, November
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAJGRÆS planter/m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P05Stadium 25 - 29, Før sprøjtning i forår
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAJGRÆS planter/m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P06Stadium 31 - 32, 21-28 dage efter behandling i led 8
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af tokimbladet ukrudt, samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter.
   
  ParcelRAJGRÆS biomasse, (visuelt bedømt).
  Opret aktuelle arter, hvis andet græsukrudt.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P07Stadium 80, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAGERRÆVEHALE aks/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. aks/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelVINDAKS frøbærende strå/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. aks/m2.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand før høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Adimax GHS07 GHS08 GHS09
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09
  Mateno Duo SC 600 GHS07 GHS08 GHS09
  Renol GHS05
  Topik EC GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk