Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052402022 Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-07-2021
Fordelingsdato: 27-07-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs som var udlagt hvidkløver.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs, er blevet færre. For fortsat at sikre der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i denne afgrødetype er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse og undersøge effekten og skaden i engrapgræs

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges hvor 052402021 ligger. Dvs. i den nuværende engrapgræs mark, hvor engrapgræs er udlagt sammen med hvidkløver i 2020.

Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Forsøget afsættes ud fra de faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE foretages udkrudtsbekæmpelse på forsøgsarealet.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen beh. dette år
2Ingen beh. dette år
3Ingen beh. dette år
4Ingen beh. dette år
5Ingen beh. dette år
6Ingen beh. dette år
7Ingen beh. dette år
8Ingen beh. dette år
9Ingen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-10-2021, 14 dage efter 2 behandling
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
af hvidkløver
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
Samlet bedømmelse af ukrudt
 
ParcelKAMILLE % dækning af jord.
 
ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
 
ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
 
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
af engrapgræs
 
P0223-06-2022, 4 dage før høst
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
P0306-10-2020, 14 dage efter 2 behandling
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 


HØST: Der er som udgangspunkt ikke nogen forsøgshøst af forsøget m.m. andet aftales med Kristian Juranich.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk