Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052402122 Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-10-2021
Fordelingsdato: 27-07-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver udlagt i vårbyg.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i hvidkløver, er blevet færre. For fortsat at sikre, at der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i hvidkløver er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse i hvidkløver til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges hvor 052402121 ligger. Dvs. i den nuværende hvidkløvermark, hvor engrapgræs er udlagt sammen med hvidkløver i 2021. Hvidkløver skal høstes 2022.

Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne. Forsøgsarealet skal renholdes for svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Kristian Juranich.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-12-2021
2 l Reglone, reg.nr. 1-178
315-12-2021
2 l Reglone, reg.nr. 1-178
401-09-2021
0,1 l DFF
501-09-2021
0,1 l DFF
22-09-20210,1 l DFF
601-09-2021
0,1 l DFF
02-03-20220,1 l DFF
701-09-2021
1,5 l Stomp CS
02-03-20221,5 l Stomp CS
801-09-2021
0,05 l DFF
02-03-2022
1,5 l Stomp CS
901-09-2021
0,1 l DFF
22-09-2021
0,1 l DFF
02-03-20221,5 l Stomp CS
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 4-9 behandles ca. 1. september.
 • Led 5 og 9 behandles ca. 22. september. Der skal være minimum 3 uger mellem behandlinger.
 • Led 2 og 3 behandles medio december. Gerne i en periode med frost og fuld sol (er ikke temperaturafhængig). Ved tvivl kontaktes Kristian Juranich.
 • Led 6-9 behandles i starten af marts.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2021, Før 1. sprøjtning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet optælling
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet optælling
   
  P0222-09-2021, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af engrapgræs. Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  P0306-10-2021, 14 dage efter 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 9
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver.Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af engrapgræs.Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  P0415-12-2021, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  P0502-03-2022, Før 4. sprøjtning
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver.Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af engrapgræs.Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  P0623-03-2022, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver.Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSKRÆPPE planter/m2.
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af engrapgræs.Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  SPIREEVNE, %
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og SPIREEVNE udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-178 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09
  Stomp CS GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk