Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052272222 Bekæmpelse af alm. rapgræs og væselhale i 2. års engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-09-2021
Fordelingsdato: 27-07-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier med Mateno Duo effekt på alm. rapgræs og væselhale

BAGGRUND: Alm. rapgræs og væselhale er et alvorligt ukrudtsproblem i avlen af græsfrø. Tilstedeværelsen af frø af disse i frøvaren giver store fradrag i afregningen og dermed dårligere økonomi for avleren

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene kan anlægges i 2. års engrapgræs hvor der med sikkerhed er en stor bestand af alm. rapgræs og væselhale.

ANLÆGSDATA: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes alm. rapgræs og væselhale på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages ukrudtsbekæmpelse.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-08-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
320-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
415-09-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
515-09-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
620-08-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
15-09-20210,35 l Mateno Duo 600 SC
720-08-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
815-09-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
920-08-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
0,5 l Boxer
15-09-20210,35 l Mateno Duo 600 SC
0,5 l Boxer
1020-08-2021
0,35 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
15-09-20210,35 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2, 3, 6, 7, 9 og 10 behandles 20. august.
 • Led 4, 5, 6, 8, 9 og 10 behandles 15. september.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-08-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2021, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: Herbicidskader
   
  P0315-09-2021, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 7, 9
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: Herbicidskader
   
  P0401-04-2022, Forår ved begyndende vækst
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: Herbicidskader
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HERBICISKADER Karakter 0-10: Det bedømmes, hvorvidt den samlede mængde af biomasse, blade og stængler med mere er reduceret i forhold til ubehandlet. 0 = ingen skade, 10 = total skade.

  HØST: Høst gennemføres kun efter aftale med Kristian Juranich. Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og SPIREEVNE udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.

  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59 eller på mail: knjh@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk