Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
081042022 DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 21. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-12-2022
Fordelingsdato: 17-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den langvarige effekt af at reducere jordbearbejdningen på sandjord og at finde udbytteeffekten, når sandjorden løsnes med en pløjning hvert 2. år. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 2020, med 3 forsøgsled: Pløjning, reduceret jordbearbejdning og pløjning hvert 2. år. Forsøget blev anlagt som storparceller i 15 m. bredde med 3 gentagelser. Fra 2020 er parcellerne opdelt med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på sandjord. Ved opdeling af parceller undersøges effekter af at gå direkte fra pløjning til direkte såning, i forhold til at gå fra reduceret jordbearbejdning til direkte såning, hvor jordstrukturen har ændret sig over tid.

FORSØGSBETINGELSER: Demonstrationen anlægges hvor forsøg 081042021 blev gennemført i 2021. Placering af høstparceller i det nye design er fastlagt af Teknologisk Institut i forhold til EM-38 kort. Alle høstparceller er registret med GPS i 2020, og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte.Til høst 2022 er afgrøden vårbyg.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning i led 1-3 foretages af landmanden
 • Såning i led 4 og 5 fortages af Maskinstation med maskine til direkte såning. Dette koordineres af landmanden
 • Udbringning af gylle med slæbeslanger foretages af Maskinstation
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 6.

 • ANLÆGSDATA: Forsøgsparcellernes placering markeres af LFE 6, med samme beliggenhed som i 2021.Høstparcelstørrelse oprettet under designfane er ikke korrekt, der skal ses bort fra denne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, svin MarkforsuringBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Ukrudtsbekæmpelse: Behov for ukrudtsbekæmpelse vurderes og gennemføres individuelt i de forskellige led, gerne i dialog med LFE 6
 • Sygdomme og skadedyr: Der foretages bekæmpelse efter behov.

  Om nødvendigt foretages forskellige behandlinger i leddene. Ved bekæmpelsesbehov af lus, (enten sommer eller i fremtidige efterår for at mindske risikoen for smitte med havrerødsot) anvendes Pirimor for at beskytte nytteinsekterne. Udførte behandlinger oprettes under forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  120-08-2021
  Efter høst
  Olieræddike
  01-04-2022
  Behandling siden 2002: Konventionelt dyrket med pløjning
  Før såning
  PløjningPløjedybde
  HavreUdsædsmængde
  220-08-2021
  Efter høst
  Olieræddike
  25-03-2022
  Før såning
  l Roundup Bio
  01-04-2022
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkning
  HarvningHarvedybde
  HavreUdsædsmængde
  320-08-2021
  Efter høst
  Olieræddike
  01-04-2022
  Pløjning hvert andet år
  Før såning
  PløjningPløjedybde
  HavreUdsædsmængde
  420-08-2021
  Efter høst
  Olieræddike
  25-03-2022
  Før såning
  l Roundup Bio
  01-04-2022
  Behandling siden 2002: Konventionelt dyrket med pløjning. Fra 2020: Direkte såning.
  Direkte-såning
  HavreUdsædsmængde
  520-08-2021
  Efter høst
  Olieræddike
  25-03-2022
  Før såning
  l Roundup Bio
  01-04-2022
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkning. Fra 2020: Direkte såning.
  Direkte-såning
  HavreUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjede led.

  SÅNING EFTERAFGRØDE
  Efter høst 2021 sås olieræddike i hele forsøgsarealet.

  SÅNING VÅRBYG 2022
 • Led 1 og 3 pløjes og jorden pakkes inden såning.
 • Led 2 harves inden såning.
 • Led 4 og 5 etableres med direkte såning, og der tilstræbes en lidt øverlig sådybde på ca. 2-3 cm. Øget udsædsmængde på +10 %

  Sorten skal registreres under grundoplysninger og udsædsmængden for hvert led noteres under forsøgsbehandlinger.

  UDBRINGNING AF GYLLE

  Gylle udbringes med slæbeslager i alle parceller efter såning. Gyllen udbringes af maskinstation.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P02Stadium 25 - 29, Forår 2022
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  P03Stadium 50, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  P04Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  SVAMPESYGDOMME: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  UKRUDT: Der kan oprettes flere måleparametrer, alt efter hvad der er aktuelt.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling indberettes, hvad der sker med halmen (snittes, nedmuldes, fjernes eller andet).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51eller på mail: jaan@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  13-06-2022Afgrøden er efter aftale med Birgit Vestergård ændret fra vårbyg til havre. (MATR)
  13-12-2022Projektnummer ændret fra 4580 til 8512 (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk