Nordic Field Trial System Version: 1.1.8046.23697
050322222 Græsukrudt i engrapgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-11-2021
Fordelingsdato: 27-07-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret/vinteren i engrapgræs til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
01-10-20211 l Boxer
320-08-2021
OBS. på fordampning af Boxer
0,7 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
420-08-2021
Meget vigtigt med god jordfugtighed
0,7 l Mateno Duo 600 SC
1 l Stomp CS
520-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
10-09-20210,05 l Hussar Plus OD
01-10-20211 l Boxer
620-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
10-09-20210,05 l Hussar Plus OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-2021
0,12 l Agil 100 EC
720-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
10-09-20210,6 l Atlantis OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-2021
Undlad evt. Agil hvis Atlantis skader
0,12 l Agil 100 EC
820-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
10-09-20210,4 l Atlantis OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-20210,12 l Agil 100 EC
920-08-2021
0,7 l Mateno Duo 600 SC
10-09-20210,05 l Hussar Plus OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-20210,12 l Agil 100 EC
20-12-20210,75 l Reglone, reg.nr. 1-178
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Led 2 - 9 behandles omkring 20. august. OBS: Vigtigt med god jordfugt til Manteo Duo sprøjtning
 • Led 5 - 9 behandles omkring 10. september.
 • Led 2 og 5 - 9 behandles omkring 1. oktober.
 • Led 6 -9 behandles omkring 15. oktober.
 • Led 9 behandles omkring 20. december.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-08-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2021, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0310-09-2021, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0401-10-2021, Før 3. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0515-10-2021, Før 4. behandling, Vær særligt opmærksom på skader efter Atlantis i led 7
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  RAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  RAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5, 7, 8
  ANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  HERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  P0620-12-2021, Før 5. behandling
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  P0730-12-2021, ca. 10 dage efter sidste behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   


  HERBICISKADER Karakter 0-10: Det bedømmes, hvorvidt den samlede mængde af biomasse, blade og stængler med mere er reduceret i forhold til ubehandlet. 0 = ingen skade, 10 = total skade

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59 eller på mail: knjh@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Atlantis OD GHS09 GHS07
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  Hussar Plus OD GHS09 GHS05
  Mateno Duo 600 SC GHS07 GHS09 GHS08
  Reglone, reg.nr. 1-178 GHS09 GHS08 GHS06 GHS05
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk