Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050322222 Græsukrudt i engrapgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-02-2022
Fordelingsdato: 27-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret/vinteren i engrapgræs til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-08-2021
0,7 l Mateno Duo SC 600
01-10-20211 l Boxer
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
320-08-2021
OBS. på fordampning af Boxer
0,7 l Mateno Duo SC 600
1 l Boxer
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
420-08-2021
Meget vigtigt med god jordfugtighed
0,7 l Mateno Duo SC 600
1 l Stomp CS
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
520-08-2021
0,7 l Mateno Duo SC 600
10-09-20210,05 l Hussar Plus OD
01-10-20211 l Boxer
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
620-08-2021
0,7 l Mateno Duo SC 600
10-09-20210,05 l Hussar Plus OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-2021
0,12 l Agil 100 EC
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
720-08-2021
0,7 l Mateno Duo SC 600
10-09-20210,6 l Atlantis OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-2021
Undlad evt. Agil hvis Atlantis skader
0,12 l Agil 100 EC
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
820-08-2021
0,7 l Mateno Duo SC 600
10-09-20210,4 l Atlantis OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-20210,12 l Agil 100 EC
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
920-08-2021
0,7 l Mateno Duo SC 600
10-09-20210,05 l Hussar Plus OD
01-10-20211 l Boxer
15-10-20210,12 l Agil 100 EC
20-12-20210,75 l Reglone, reg.nr. 1-178
15-03-20220,09 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.

Efterår:
 • Led 2 - 9 behandles omkring 20. august. OBS: Vigtigt med god jordfugt til Manteo Duo sprøjtning
 • Led 5 - 9 behandles omkring 10. september.
 • Led 2 og 5 - 9 behandles omkring 1. oktober.
 • Led 6 -9 behandles omkring 15. oktober.
 • Led 9 behandles omkring 20. december.

  Forår:
 • Led 2 - 9 behandles omkring 15. marts

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-08-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2021, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0310-09-2021, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0401-10-2021, Før 3. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0515-10-2021, Før 4. behandling, Vær særligt opmærksom på skader efter Atlantis i led 7
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  RAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  RAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5, 7, 8
  ANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
  HERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  P0620-12-2021, Før 5. behandling
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  P0730-12-2021, ca. 10 dage efter sidste behandling
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: HERBICISKADER
   
  P0815-03-2022, Før forårsbehandling
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
   
  P0912-04-2022, 4 uger efter forårsbehandlingen
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
   
  P10Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, se tekstafsnit FRØPRØVER
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  HERBICISKADER Karakter 0-10: Det bedømmes, hvorvidt den samlede mængde af biomasse, blade og stængler med mere er reduceret i forhold til ubehandlet. 0 = ingen skade, 10 = total skade

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.
  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59 eller på mail: knjh@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  08-02-2022Tilføjet foråsbehandling, registreringer og høst

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Atlantis OD GHS09 GHS07
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  Hussar Plus OD GHS09 GHS05
  Mateno Duo SC 600 GHS07 GHS09 GHS08
  Mero EC 80 GHS07
  Reglone, reg.nr. 1-178 GHS08 GHS06 GHS05 GHS09
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk