Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
030022121 Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-12-2021
Fordelingsdato: 13-07-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om udbytte- og kvalitetsegenskaber i nye græsblandinger til bioraffinering.

BAGGRUND: Bioraffinering af græs til proteinproduktion er i hastig vækst, men der mangler afprøvning af nye blandingers udbyttepotentiale og proteinindhold under forskellige dyrkningsforhold.

FORSØGSSTEDER:
Sandjord m. vanding: LFE 2 (AgriNord), LFE 6 (Ytteborg Syd)
Lerjord: LFE 6 (Ytteborg Nord) & DLF St. Heddinge.

FORSØGSBETINGELSER: Der skal anlægges 2 forsøg på lerjord (>JB 5), samt 2 forsøg på sandjord (JB<4)
Forsøgene anlægges i udlægsmark, der er fri for kvik, samt hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab.
Der må IKKE have været dyrket kløvergræs på arealet de seneste 3-4 år.
Forsøgene skal afspejle økologisk drift, og gødes derfor kun moderat med husdyrgødning til 1. og 2. slæt, men kan anlægges på såvel konventionelle som økologiske bedrifter. Hvis forsøget anlægges på en økologisk bedrift skal der til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisati-onsnummer for økologi, samt mark nr. INDEN anlæg af forsøget. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1. og, 2. brugsår hhv. 2022 og 2023 høstes forsøgsmæssigt med udbyttemåling med 6 slæt årligt.
Forsøget skal anlægges således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Etablering: Forsøget udlægges uden dæksæd i perioden 1. til 20. august, på nypløjet jord, der er pakket og tilberedt til såning. Der skal sås inden for 6 til 10 timer, så jorden ikke udtørres. Forsøget skal sås med småparcelteknik evt. ved hjælp fra Technologisk Institut eller Ytteborg. Sådybde max. 1,5 cm for led 1-5. Sådybden for led 6-8 er ca. 2,5 cm. Forsøgsarealet SKAL være meget jævnt og tromlet fast inden såning af udlæg. På lerjord tromles igen efter såning for at sikre kapilær-virkning. Der udføres ikke forsøgsbehandlinger (slæt) i udlægsåret 2021 Udsædsmængden er 32 kg pr. ha i led 1-5 og 30 kg pr. ha i 6-8.
I udlægsåret skal afgrøden være veltrimmet ved slæt inden vinter, arealet må ikke afgræsses. Afgrødehøjden skal være 10 til 12 cm inden vinter. Der bør kun køres med parcelhøster eller lignende, der ikke laver spor i parcellerne (se det vedlagte foto).

ANLÆGSDATA: Forsøget skal sås med småparcelteknik evt. ved hjælp fra Teknologisk Institut eller Ytteborg.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg400 kg

GRUNDBEHANDLING: Der grundgødskes med 400 kg PK 0-4-21 pr. ha i oktober måned for at sikre en god overvintring.


UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

GØDNING: Skaffes lokalt.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Slætstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115 % rødkl., 2n
15% rødkl., 4n
5 % hvidkl.
32 % alm rajgr. mid. tidl.
33 % rajsving af rajgty
32 kg Blanding nr. 474,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
10,2 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
10,6 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
215 % rødkl., 2n
15 % rødkl., 4n
5 % hvidkl
32 % alm rajg.
23 % rajsving
10 % hundegr
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
10,2 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
7,4 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
3,2 kg Hundegræs
315 % rødkl., 2n
15 % rødkl., 4n
5 % hvidkl
15 % alm rajg.
20 % rajsving
30 % Hundegr
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
4,8 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
6,4 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
9,6 kg Hundegræs
415 % rødkl., 2n
15 % rødkl., 4n
5 % hvidkl
15 % alm rajg.
20 % rajsving
30 % Fojtan
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
4,8 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
6,4 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
9,6 kg/ha Rajsvingel, Fojtan
515 % rødkl., 2n
15 % rødkl., 4n
5 % hvidkl
15 % alm rajg.
30 % rajsving
20 % Hundegr
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
4,8 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
9,6 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
6,4 kg Hundegræs
675 % lucerne
12% alm. rajgræs, sildig
13 % timote
30 kg/ha ForageMax 4822,5 kg Lucerne
3,6 kg Alm.rajgræs
3,9 kg Timothe
7Lucernemix:
70% lucerne
30% rajsvingel af strandsvingeltypen (Fojtan)
30 kg Lucerne21 kg Lucerne
9 kg/ha Rajsvingel, Fojtan
870 % lucerne
10 % hvidkløver
10 % alm. rajgræs, sildig
10 % rajsvingel af strandsvingtype
30 kg Lucerne21 kg Lucerne
3 kg Hvidkløver
3 kg/ha Alm. Rajgræs, Sildig
3 kg/ha Rajsvingel, Fojtan
915 % rødkl., 2n
15% rødkl., 4n
5 % hvidkl.
32 % alm rajgr. mid. tidl.
33 % rajsving af rajgty
32 kg Blanding nr. 474,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
10,2 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
10,6 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
10 kg Vintervikke
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-08-2021, Ved opstart af forsøg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udta-ges, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
NO3-N, kg i prøvedybde
P0215-10-2021, Før vinter
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Grønt Udviklings og DemonstrationsProgram (GUDP) har deltaget i finansieringen af forsøgene

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.BILLEDE 1: Et godt forsøg kan hurtigt blive ødelagt af uhensigtsmæssig trafik gennem forsøget. Under "Skitser" et billede af en fra-kørselsvogn der har reduceret plantebestanden af lucerne og kløver.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk