Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
051052222 Vinterrapssorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-10-2022
Fordelingsdato: 18-08-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 44 (Tystoftefonden).

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vinterraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
  Forsøget SKAL placeres i samme mark som forsøg efter plan 051072121.
  Yderligere anbefalinger til forsøgsarealet:
 • Der tilstræbes 8 år mellem rapsafgrøder.
 • Faste værter, med aftale om håndtering af spildfrø efter høst.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE18.
 • Parceladskillelse og en eventuelt efterfølgende skårlægning ved LFE 18 udføres af Teknologisk Institut.

 • ANLÆGSDATA: Parcelfordeling tilsendes til LFE 16 (VKST Holeby) og LFE 18 (Teknologisk Institut) fra Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødningsstrategi
 • Forsøgsarealet skal være velforsynet med P, K, Mg og andre næringsstoffer.
 • Som udgangspunkt ingen husdyrgødning til forsøgene, evt. mindre mængde gylle før såning om efteråret, ingen husdyrgødning om foråret.
 • 30-40 kg S/ha i de første to forårs tildelinger.
 • Kvælstofmængde svarende til den gældende kvælstofnorm for jordtypen. Der gødes med 40-50 kg kvælstof ved såning.
  Resten tildeles på følgende måde:
 • Svagt udviklet afgrøde: 80 kg N/ha ved begyndende vækst og resten af mængden medio april.
 • Kraftig udviklet afgrøde: 50 kg N/ha ved begyndende vækst, resterende mængde minus 40 kg N/ha medio april og lige før eller ved begyndende blomstring tildeles 40 kg N/ha.

  Skadedyr: Alle forsøg SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper, eller andre skadedyr, med et godkendt pyrethroid. Frøene er ikke behandlet med insekticider, og da der forventes en del rapsjordlopper anbefales en sprøjtning i 2-3 løvbladsstadiet og igen 2-3 uger senere.

  Ukrudt: Der skal udføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Der behandles efter behov. I st. 16 behandles med 0,4 l/ha Belkar for at bekæmpe kamille med mere om efteråret.

  Svampebekæmpelse:
  Ingen generel anbefaling om fungicidsprøjtning i udbytteforsøgene.
  Lokal option: Sprøjtning omkring blomstring, dog maks. 0,45 Orius plus 0,35 l Amistar

  Vækstregulering:
  Efterår: Der vækstreguleres ikke generelt. Hvis det vurderes, at der er et stort behov f.eks. grundet tidlig såning, så kan der vækstreguleres efter aftale med Jon Birger Pedersen
  Forår: Der må ikke vækstreguleres.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vin-rapDK Expansion
  Hitaly
  LG Aviron
  Smaragd
  2Stadium 00Blanding vin-rapDK Expansion
  Hitaly
  LG Aviron
  Smaragd
  3Stadium 00Blanding vin-rapDK Expansion
  Hitaly
  LG Aviron
  Smaragd
  4Stadium 00Resort
  5Stadium 00Halyn
  6Stadium 00Butterfly
  7Stadium 00Smaragd
  8Stadium 00Hitaly
  9Stadium 00DK Expat
  10Stadium 00V367OL
  11Stadium 00Artemis
  12Stadium 00Ambassador
  13Stadium 00Aurelia
  14Stadium 00DK Expansion
  15Stadium 00LG Aviron
  16Stadium 00Haugustina
  17Stadium 00DK Exsteel
  18Stadium 00PT299
  19Stadium 00PT302
  20Stadium 00PT303
  21Stadium 00Dinosaur
  22Stadium 00KWS Heikos
  23Stadium 00Hodysse
  24Stadium 00DK Exlevel
  25Stadium 00Flemming
  26Stadium 00LG Austin
  27Stadium 00LG Auckland
  28Stadium 00LG Adonis
  29Stadium 00Murray
  30Stadium 00Vegas
  31Stadium 00Turing
  32Stadium 00SY Alibeat
  33Stadium 00Dart
  34Stadium 00Hanissa
  35Stadium 00Hooper
  36Stadium 00Helypse
  37Stadium 00Manhattan
  38Stadium 00LG Scorpion
  39Stadium 00Attica
  40Stadium 00Crocodile
  41Stadium 00DK Expectation
  42Stadium 00SY Glorietta
  43Stadium 00BNG2883
  44Stadium 00PT312
  45Stadium 00PT313
  46Stadium 00PT314
  47Stadium 00PT315
  48Stadium 00PT317
  49Stadium 00Blackjazz
  50Stadium 00Zoe
  51Stadium 00HRD1330
  52Stadium 00BNG2609
  53Stadium 00Matisse
  54Stadium 00Zidane
  55Stadium 00Duffy
  56Stadium 00Cratos
  57Stadium 00Credo
  58Stadium 00Crosley
  59Stadium 00LG Academic
  60Stadium 00LG Adeline
  61Stadium 00LG Atacama
  62Stadium 00SY Pauletta
  63Stadium 00SY Aliwin
  64Stadium 00LG Alpine
  65Stadium 00LG Abraham
  66Stadium 00LG Aberdeen
  67Stadium 00Horchestra
  68Stadium 00Haston
  69Stadium 00Hanagram
  70Stadium 00Hastury
  71Stadium 00Harvard
  72Stadium 00Hunited
  73Stadium 00KWS Epos
  74Stadium 00KWS Ambos
  75Stadium 00KWS Cynos
  76Stadium 00Kantos
  77Stadium 000EW0278
  78Stadium 00DMH527
  79Stadium 00V407OL
  80Stadium 00Daruma
  81Stadium 00Croissant
  82Stadium 00Dime
  83Stadium 00Crossbow
  84Stadium 00ES Capello
  85Stadium 00LG Atlas
  86Stadium 00DK Exbury
  87Stadium 00V375OL
  88Stadium 00DK Placid
  89Stadium 00DK Expose
  90Stadium 00Erwan
  91Stadium 00Eriksen
  92Stadium 004105A112-01
  93Stadium 004106A136-01
  94Stadium 004106A162-01
  95Stadium 004106A142-01
  96Stadium 004107A140-01
  97Stadium 00RNX213225
  98Stadium 00RNX213226
  99Stadium 00BNG2489
  100Stadium 00RGT Eruzzen
  101Stadium 00RGT Feruzzi
  102Stadium 00HRF178
  103Stadium 00Ceos
  104Stadium 00Bizet
  105Stadium 00HRG2912
  106Stadium 00HRH1293
  107Stadium 00HRH1297
  108Stadium 00V 400 OL
  109Stadium 00Tesla
  110Stadium 00Creature
  111Stadium 00CWH558
  112Stadium 00DMH541
  113Stadium 00DMH559
  114Stadium 00DMH580
  115Stadium 00DMH585
  116Stadium 00NPZ20286W11
  117Stadium 00CWH587
  118Stadium 00Lambo
  119Stadium 00Andor
  120Stadium 00NPZ21294W11
  121Stadium 00Tartu
  122Stadium 00Crevit
  123Stadium 00RAP21301W11
  124Stadium 00Vi-raps kasseret
  125Stadium 00Hawking
  126Stadium 00Cipressa
  127Stadium 00H9180673
  128Stadium 00H9180692
  129Stadium 00H9180713
  130Stadium 00H9195241
  131Stadium 00H9170214
  132Stadium 00MH 19JO1044
  133Stadium 00MH 19HR241
  134Stadium 00MH 19SQ076
  135Stadium 00Top 11
  136Stadium 00LG Aphrodite
  137Stadium 00LE21/446
  138Stadium 00LE21/447
  139Stadium 00LE21/451
  140Stadium 00LE21/453
  141Stadium 00Cirrus
  142Stadium 00DK Pledge
  143Stadium 00SY Grandetta
  144Stadium 00DK Plasma
  145Stadium 00WRH 608
  146Stadium 00Drifter
  147Stadium 00WRH 619
  148Stadium 00DK Excentric
  149Stadium 00CWH494
  150Stadium 00CWH504
  151Stadium 00CWH505
  152Stadium 00LE19/423
  153Stadium 00LG Armada
  154Stadium 00KWS Mikados
  155Stadium 00RNX213336
  156Stadium 00RNX193047
  157Stadium 00DK Exsun
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 1-3 cm.
  Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.

  UDSÆD: Det anbefales at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle led.
  Ubejdset udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut til LFE 16 og 18. Tystoftefonden leverer udsæd til LFE 33 og 44.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0401-03-2022, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P0515-03-2022, Ved begyndende vækststart, Se tekst afsnit DRONE
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0629-03-2022, 14 dage efter sidste droneflyvning, Se tekst afsnit DRONE
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0719-04-2022, Lige inden blomstring, Se tekst afsnit DRONE
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P08Stadium 61, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P09Stadium 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P10Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P11Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P12Stadium 89, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P13Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 350 g pr. parcel. Se tekstafsnit ANALYSER.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI i løbe nr. 001 (VKST Holeby), 002 (Teknologisk Institut) og 004 (Tystofte)

  ANALYSER: Der udtages en prøve à 350 g pr. parcel ved høst. Parcelprøver mærkes entydigt med høstlabels, der indeholder lednummer, gentagelse og forsøgsnummer. LFE 16 (VKST Holeby) sender alle prøver til Koldkærgård til NIT-analyse med mindre andet bliver aftalt med Tystoftefonden i løbet af vækstsæson. LFE 33 (Nordic Seed Skive) analyserer prøverne for NIT-parameter og sender prøverne til Tystoftefonden. Efter NIT-analysen videresender Teknologisk Institut alle prøver (inkl. B-sorter) fra LFE 16 (VKST Holeby) og 18 (Teknologisk Institut) til Tystoftefonden.

  PARCELADSKILLELSE OG HØST:
  Alle parcelgrænser holdes fri for ukrudt og spildplanter af raps. Der kan evt. radrenses over værnerækkerne, dog må der ikke anvendes Round-up til ukrudtsbekæmpelsen i parcelgrænsen mellem netto- og bruttoparcellen.
  Ca. 10 dage efter afsluttende blomstring gås eller køres parcelgrænser igennem uden at pakke. Dette sikrer at planterne filtrer mindre sammen mellem parcellerne.

  Metoden, der anvendes til pakning, skårlægning og høst vurderes lokalt i relation til et forventet høsttidspunkt. Det er afgørende, at planterne i parcellerne ikke skades på et for tidligt tidspunkt. Følgende metoder kan overvejes:
  1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-05-2022led 117 CWH587 (dværghybrid) med ”udeluk” og markeret led 124, som også er en dværghybrid, med ”udeluk” og navngivet den Vi-raps kasseret  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk