Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010912222 OBS parceller vinterbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2022
Fordelingsdato: 12-10-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), 2 x LFE 6 (Ytteborg Nord og Syd), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Teknologisk Institut) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterrug, triticale og vinterhvede.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 2, LFE 12 og LFE 18.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2020. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor :
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere


Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-byg2Comeback
Neptun
KWS Tardis
KWS Kosmos
2Stadium 00Neptun
3Stadium 00Bordeaux
4Stadium 00Cleopatra
5Stadium 00Valerie
6Stadium 00LG Globetrotter
7Stadium 00KWS Tardis
8Stadium 00Alaska
9Stadium 00NOS 916.041-63
10Stadium 00NOS 916.023-57
11Stadium 00NOS 916.002-61
12Stadium 00SJ 186338
13Stadium 00Apolda
14Stadium 00Br 12939p3
15Stadium 00KWS B146
16Stadium 00KWS B147
17Stadium 00NOS 916.037-51
18Stadium 00NOS 916.040-51
19Stadium 00NOS 917.039-57
20Stadium 00NOS 917.039-63
21Stadium 00Br 12938p2
22Stadium 00SJ 171113
23Stadium 00SJ 199332
24Stadium 00SJ 199697
25Stadium 00Almut
26Stadium 00Br 12711p5
27Stadium 00Ekaterina
28Stadium 00LGBU18-6905-D
29Stadium 00KWS Meridian
30Stadium 00KWS Kosmos
31Stadium 00Toreroo
32Stadium 00Jettoo
33Stadium 00SY Galileoo
34Stadium 00Gunni
35Stadium 00SY 217543
36Stadium 00SY Armadillo
37Stadium 00KWS Wallace
38Stadium 00SY Kingston
39Stadium 00KWS Honoris
40Stadium 00SY Lavendel
41Stadium 00Julia
42Stadium 00SU Midnight
43Stadium 00SY Scoop
44Stadium 00SY Dakoota
45Stadium 00Picasso
46Stadium 00Amaranta
47Stadium 00KWS Otavis
48Stadium 00KW 6-2036
49Stadium 00KW 6-2189
50Stadium 00SJ 6-197566
51Stadium 00KM 16JR007
52Stadium 00SU Hetti
53Stadium 00LEU93304
54Stadium 00KW 6-1971
55Stadium 00KWS Feeris
56Stadium 00SY Loona
57Stadium 00SY Bankook
58Stadium 00SY Caroo
59Stadium 00SY 218744
60Stadium 00SY Nephin
61Stadium 00SY220061
62Stadium 00Værn 2-radet
63Stadium 00MS-Skoldplet
64Stadium 00MS-ramularia
65Stadium 00MS-bygrust
66Stadium 00MS-meldug
67Stadium 00Celtic
68Stadium 00Prestige
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 325 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybrider nedsættes udsædsmængden til 225 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte. Udsæden er bejdset med Redigo Pro.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15, Oktober-november
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, A61, B61, A62, B62, A63, B63, A64, B64, A65, B65, A66, B66, A67, B67, A68, B68
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 22, Forår ved begyndende vækst
Alle målinger i P03 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, A61, B61, A62, B62, A63, B63, A64, B64, A65, B65, A66, B66, A67, B67, A68, B68
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, A61, B61, A62, B62, A63, B63, A64, B64, A65, B65, A66, B66, A67, B67, A68, B68
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, A61, B61, A62, B62, A63, B63, A64, B64, A65, B65, A66, B66, A67, B67, A68, B68
MODENHED dato for.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk