Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010512222 Etablering af vinterhvede med præcisionssåning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-04-2022
Fordelingsdato: 22-09-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbyttepotentialet ved enkornssåteknik kontra alm. såteknik, og at undersøge det optimale plantetal ved enkornssåning ved tidlig såning i første uge af september.

BAGGRUND: Flere såmaskinefabrikanter arbejder med at forbedre de velkendte såprincipper i korn, således at det bliver muligt at udså korn som enkelte kerner. Fordelene er en mere optimal fordeling af planterne, og mere ensartede planter. Såning med enkorns-såmaskine bør gøre det muligt at så med væsentlig lavere udsædsmængder, end der traditionelt anvendes. En lavere udsædsmængde får planterne til at danne langt flere sideskud end i en normal bestand, derfor undersøges typer af sorter med forskel i buskningsevne, væksttype og -form samt aksstørrelse og kernestørrelse.

FORSØGSSTEDER: Forsøget anlægges fire steder: ved NordicSeed i Dyngby (LFE 33), Nordic Seed i Skive (LFE 33), Wedellsborg (LFE Fyn) og på Frijsenborg (LFE Fyn).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en 1. års vinterhvedemark. Der sås tidligt, første uge af september.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 4 gentagelser, hvor gentagelserne ligger i 4 blokke efter hinanden. Led A (enkornssåning) skal altid sås i et såtræk for hver sort, hvor plantetallet ændres midtvejs. Ligeledes skal led B sås i et såtræk for hver sort. Det giver 8 såtrækkombinationer i alt. De 8 såtrækkombinationer randomiseres indenfor hver gentagelse. Forsøget anlægges i 2 kolonner. Se skitse nederst på planen. Da forsøget er anlagt delvis systematisk, kræves en specialopgørelse. I opgørelsen beregnes effekten af faktor 1 og 2 samt eventuelt vekselvirkning. Data korrigeres for blokeffekten af såtrækkombinationerne.

DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Gødning, planteværn og vækstregulering som omgivende mark eller efter behov.
Kvælstof tildeles efter Landbrugsstyrelsens norm justeret for udbytte, jordtype og kvælstofprognose. De lave plantetal kan nødvendiggøre ekstra ukrudtsbekæmpelse. Bladlus skal dog bekæmpes om efteråret i vækststadie 13-14 for at undgå smitte med havrerødsot. Hvis der er mange bladlus, kan det være nødvendigt at gentage behandlingen ca. 14 dage senere. Andre skadedyr bekæmpes efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Plantetal
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 0075 Spiredygt. kerner/m2
2Stadium 00150 Spiredygt. kerner/m2


Faktor 2: Udsædsmængde og såteknik
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 00
Enkorns-såning
BStadium 00
Såning


Faktor 3: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
IStadium 00KWS Extase
IIStadium 00Informer
IIIStadium 00Graham
IVStadium 00Heerup
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der anvendes udelukkende størrelsessorteret udsæd i samme sortering for alle sorter i forsøget..

UDSÆD: Nordic Seed størrelsessorterer udsæden.

GØDNING: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, September-oktober
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0310-10-2021
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0415-11-2021
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0520-03-2022, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0615-04-2022
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0715-05-2022
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P08Stadium 65, kun ved sygdomsangreb, der differentierer sorter eller såmetode
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P09Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
 
ParcelAKS /m2.
 
P10Stadium 90
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages 1 kg per led. Prøver analyseres på ledniveau. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Målingerne udføres af Teknologisk Institut.

KERNE/FRØ PRØVE: Prøven sendes til Koldkærgård.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk