Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010262222 Optimal kvælstoftilførsel til vinterhvedesorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-06-2022
Fordelingsdato: 31-08-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme den optimale kvælstoftilførsel i de mest dyrkede vinterhvedesorter, og at bestemme sorternes kvalitetsmæssige respons på øget tilførsel af kvælstof.

FORSØGSSTEDER: På JB 5-7 anlægges et forsøg hos LFE 11 (LandboSyd), et hos LFE 15 (VKST Ringsted) og et hos LFE 16 (VKST Holeby). På JB 2-4 anlægges et forsøg hos LFE1 (Landbonord) og et hos LFE 18 (Koldkærgård).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på JB 5-7 med småparcelteknik i en 1.års vinterhvedemark.
Forsøg anlægges hos LFE 11 (LandboSyd), et hos LFE 15 (VKST Ringsted) og et hos LFE 16 (VKST Holeby). På JB 2-4 anlægges et forsøg hos LFE1 (Landbonord) og et hos LFE 18 (Koldkærgård).

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 11

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgVed behov
SVed behov
MnVed behov
VækstreguleringTrimaxxKun forsøg
Medax TopKun forsøg
AdditiverAmmoniumsulfat-opløsningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

VÆKSTREGULERING: Forsøget behandles en gang i stadie. 31-39 med 0,3 liter Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold og hvor afgrøden ikke er stresset.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Informer300 Spiredygt. kerner/m2
2Stadium 00Sheriff300 Spiredygt. kerner/m2
3Stadium 00Benchmark300 Spiredygt. kerner/m2
4Stadium 00Kvium300 Spiredygt. kerner/m2
5Stadium 00Pondus300 Spiredygt. kerner/m2
6Stadium 00Torp300 Spiredygt. kerner/m2
7Stadium 00Heerup300 Spiredygt. kerner/m2
8Stadium 00KWS Extase300 Spiredygt. kerner/m2


Faktor 2: Gødningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A10-03-2022
Ved vækststart, frisk rodvækst
50 kg N185 kg NS 27-4
B10-03-2022
Ved vækststart, frisk rodvækst
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30 - 31
Primo til medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 34 - 37
Primo maj
50 kg N185 kg NS 27-4
C10-03-2022
Ved vækststart, frisk rodvækst
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30 - 31
Primo til medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 34 - 37
Primo maj
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SÅNING: Forsøget sås midt i september med en udsædsmængde på 300 spiredygtige kerner pr. m2.

N-GØDSKNING:
Kvælstof tildeles som NS 27-4.
 • Ved begyndende vækst tildeles hele forsøget 50 kg N
 • Ved st. 30-31 tildeles 100 kg N til led B og 150 kg i led C
 • Ved st. 34-37 tildeles 50 kg N til led B og C
  Kvælstoffet tildeles når lige inden den seneste sort når det angivne vækstsstadie.

 • UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal). VKST Ringsted og VKST Holeby får udsæden leveret i bulk, og vejer selv ud.

  GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, September-oktober
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Dato kun vejledende.
   
  P0310-03-2022, Forår ved begyndende vækst, Inden første gødningstilførsel.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0420-04-2022
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0511-05-2022
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 49, ca. 1.juni, før begyndende skridning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  P08Stadium 90
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg (der udtages prøver fra hver parcel). Prøverne sendes til Teknologisk Institut, der laver en NIT-analyse.
  GLUTEN14, %
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  1000 KORNSVÆGT, g


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. Dog kan de angivende tidspunkter ændre sig afhængig af vækststart. Der skal være minimum 2 uger i mellem NDVI-målingerne. Målingerne benyttes til karakterisering af sorternes vækstkurver.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  17-09-2021Kalmer udskiftet med Pondus

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07
  Trimaxx GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk