Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080192222 Kalkstrategi ved CA-dyrkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-08-2022
Fordelingsdato: 14-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afklare en optimal kalkstrategi i dyrkningssystemer med minimal/ingen jordbearbejdning.

BAGGRUND: I systemer med jordbearbejdning vil kalk blive indarbejdet i pløjelaget 1-3 år efter tildeling. Der kalkes normalt hver 4.-5. år med en mængde på 2-3 ton jordbrugskalk pr. ha. I CA-systemer fordeles kalk i jorden alene i kraft af at kalk opløses i vand og transporteres ned i jordprofilen med overskydende nedbør. Ved overfladeudbringning af handels- og husdyrgødning sker en forsuring af de øverste centimeter i jorden. I USA anbefales det derfor at kalke hyppigere med mindre mængde kalk hver gang i CA-systemer, sammenlignet med mere jordbearbejdede dyrkningssystemer. Det er vigtigt at afklare, om også kalkstrategien i Danmark skal tilpasses i CA-systemer med de jord- og kalktyper, som findes her

FORSØGSBETINGELSER: ). Der er ansøgt om bevilling til gennemførelse af forsøgsserien i 2022 og til høst i 2023, hvorefter forsøgene skal indgå i ny ansøgning, hvis de ønskes fortsat. Forsøget anlægges på jord dyrket efter CA-principperne med nylige jordprøver som viser kalktrang/lave til middel Rt. Kalken skal tilføres i efterafgrøde i 2021, forud for etablering af vårbyg til høst 2022. Forsøget er flerårigt, idet lav kalktilførsel gentages årligt (led 2 og 3).

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med parceller på ca. 4 m*10 m.. Forsøget anlæggesmed 4 gentagelser. Forsøgets hjørnepunkter logges med GPS.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Gødskning, vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-09-2021
I efterafgrøde
September
0 t Alm. jordbrugskalk
201-09-2021
I efterafgrøde
September
0,25 t Alm. granuleret kalk
301-09-2021
I efterafgrøde
September
0,5 t Alm. jordbrugskalk
401-09-2021
I efterafgrøde
September
1 t Alm. jordbrugskalk
501-09-2021
I efterafgrøde
September
2 t Alm. jordbrugskalk
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ved anlæg udtages jordprøver i P01 forud for udbringning af kalk.
 • Led 1 tilføres ingen kalk
 • Led 2 tilføres 250 kg granuleret kalk pr. ha
 • Led 3 tilføres 500 kg jordbrugskalk pr. ha
 • Led 4 tilføres 1000 kg jordbrugskalk pr. ha
 • Led 5 tilføres 2000 kg jordbrugskalk pr. ha

 • KALK: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0131-08-2021, Ved anlæg, Før udbringning af kalk
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 16 stik pr prøve.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. .
  Prøve udtages i 0-5 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0-5 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT2. .
  Prøve udtages i 5-25 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 5-25 cm dybde
  P0215-09-2021, Efter fremspiring af efterafgrøder
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Vurdering af afgrøde tæthed.
   
  P03Stadium 30
  ledJORDPRØVE-UDT. .
  Prøve udtages i 0-5 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0-5 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT2. .
  Prøve udtages i 5-25 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 5-25 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
   
  P05Stadium 89
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0701-09-2022, Efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. .
  Prøve udtages i 0-5 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0-5 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT2. .
  Prøve udtages i 5-25 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 5-25 cm dybde


  JORDPRØVER: I P01, P03 og P07 skal der udtages jordprøver til analyse af reaktionstallet i to dybder henholdsvis 0-5 cm og 5-25 cm.. I P01 og P03 udtages prøverne på ledniveau, det vil sige der udtages fire stik i hver parcel der efterfølgende blandes til led prøver. I P07 udtages prøverne på parcelniveau, hvilket vil sige 16 stik i hver parcel. Jordprøver til RT udtages som almindeligt og inddeles i de to fraktioner. Hver jordprøve skal ved indsendelse i laboratoriet veje 300-400 g.
  INDBERETNING: : Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Annette V.Vestergaard: 87 40 55 46 / 51 19 55 46 eller på mail: avv@SEGES.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-08-2021Der er oprettet et ekstra forsøg i serien. (RJE)
  04-08-2022Jordprøver i P07 ændres fra parcel til ledniveau. der udskrives nye labels.(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk