Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050072222 Styr vinterrapsens udvikling Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-05-2022
Fordelingsdato: 19-06-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytter og indtjeningspotentiale i vinterraps i Danmark ved at optimere udsædsmængde og vækstregulerings- og kvælstofstrategi. Samt at afprøve en højintensiv dyrkningsstrategi for at belyse udbytte og økonomisk potentiale.

BAGGRUND: Vinterraps er den dominerende vekselafgrøde på mange landbrug. Der er derfor behov for at optimere dyrkningen af denne afgrøde. Samtidig er der mange muligheder for at påvirke udviklingen af afgrøden under dyrkningen. For at sikre den bedste økonomi i dyrkningen af vinterraps er det afgørende at indsatsen i løbet af året afpasses, således, at udbyttet kan sikres med den mindst mulige indsats af hjælpestoffer.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget skal anlægges i en mark med et højt udbyttepotentiale i god gødningsstand, med Rt, Pt, Kt, Mgt indenfor normalområdet. Foreligger der ikke jordbundsanalyser indenfor de seneste 3-4 år, udtages jordprøver inden forsøget anlægges. Labels og følgeseddel til jordanalysen rekvireres hos Teknologisk Institut.
 • Forsøget anlægges med småparcelteknik i en mark efter en tidligt høstet forfrugt.
 • Der må ikke have været raps i de foregående 5 år.
 • Forsøget etableres i et optimalt såbed.
 • Forsøget sås første gang jorden er tjenlig efter 1. august, og senest 15. august i Nordjylland og 25. august på Lolland/Falster og i Sønderjylland. Kan forsøget ikke etableres i et optimalt såbed senest på de angivne datoer gives der besked til Taknologisk Institut.
 • Forsøget etableres med en hybridsort.
 • Forsøgsarealet må ikke tilføres gylle i vækståret. Jordbearbejdning følger ejendommens praksis, hvor forsøget er placeret.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget kan sås som plot-in-plot eller som småparceller. Forsøget kan anlægges i dobbeltparceller.
  Hvis muligt ønskes kvælstof placeret ved såning, evt. ved at placere 40 kg N i hele forsøget og derefter 40 kg N i de led, der skal have 80 kg N ved såning.


  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
  InsekticiderKaiso SorbieVed behov
  FungiciderProsaro EC 250Ved behov
  HerbiciderCentium 36 CSVed behov
  BelkarVed behov
  Agil 100 ECVed behov
  Kerb 400 SCVed behov
  MatrigonVed behov
  AdditiverRenolVed behov

  GENEREL BEHANDLING:
  Forsøget må ikke vækstreguleres og svampebekæmpes udover de behandlinger, der er angivet under forsøgsbehandlingerne. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Arealet skal grundgødskes med rigelige mængder P og K ift. jordprøve og der tildeles mikronæringsstoffer efter behov.

  SKADEDYR: Forsøget holdes fri for skadedyr. Det kan gøres ved:
 • Rapsjordlopper følges i gule fangbakker. Der behandles ved behov mod rapsjordlopper under fremspiring.
 • Der udsættes fangbakker i starten af marts (når der er vækst i afgrøden) for at følge bladribbesnudebillen. Skadetærsklen for bekæmpelse er >7-8 bladribbesnudebiller pr. fangbakke indenfor 3 dage. Er skadetærskelen nået, behandles hele forsøget med 0,15 kg/ha Kaiso Sorbie ca. 10 dage efter at de første bladribbesnudebiller er set. I et notat skrives antal bladribbesnudebiller ved behandling. Se: Vejledning i bedømmelser og Plantenyt 545 for mere info omkring bladribbesnudebillen. Marken kan indgå i registreringsnettet for bladribbesnudebiller. Yderligere information vil blive sendt i foråret.
 • Hvis der er mistanke om problemer med snegle bringes sneglegift ud lige efter fremspiring.
 • Andre skadedyr bekæmpes efter behov.


 • SYGDOMME: Lys bladplet:
 • Ved konstateret behov sprøjtes mod lysbladplet i led 1-16. Anvend 0,5 l/ha Prosaro.
  Marken kan indgå i registreringsnettet for lys bladplet. Yderligere information vil blive sendt.

 • UKRUDT:
  Ukrudt skal bekæmpes, så det ikke generer forsøget. Det kan eksempelvis ske ved:
 • Der sprøjtes mod ukrudt med 0,2 l/ha Centium CS lige efter såning og inden fremspiring.
 • Der sprøjtes mod ukrudt med 0,25 l/ha Belkar pr. ha, når rapsen har 2-5 blade og med yderligere 0,25 l/ha ca. 3 uger senere.
 • Der sprøjtes mod spildkorn ca. 2-3 uger efter fremspiring med 0,5 l/ha Agil 100 EC. Belkar og Agil må ikke blandes.
 • Når jordtemperaturen er under 8-10 grader i november-december sprøjtes mod græsukrudt med 1,25 l/ha Kerb 400 SC.
 • Når der er vækst i ukrudt om foråret sprøjtes der under gode temperaturforhold med 0,11 kg/ha Matrigon 72 SG + 0,5 l Renol, hvis der er behov for yderligere bekæmpelse af kamiller.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  105-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  205-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  305-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  405-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  505-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  605-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  705-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  805-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  905-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1005-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1105-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1205-08-2020
  40 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  40 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1305-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1405-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  40 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  60 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1505-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 65
  0,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1605-08-2020
  Mindst 40 kg N placeres ved såning. Resten op til 80 N tildeles oven på jorden samme dag.
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  50 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  01-03-2021
  30 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 51
  50 % af Norm minus N ved såning
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af Norm minus N ved såning
  N
  Stadium 61 - 650,35 l Propulse SE 250
  0,45 l Orius Max 200 EW
  Stadium 60 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,5 l Prosaro EC 250
  1705-08-2020
  80 kg N placeres ved såning
  Ved såning
  80 kg NPlaceret
  25 Spiredygt. frø/m2
  Stadium 14
  0,5 l Caryx
  16-10-2020
  2-3 uger senere end behandling i st 14
  Medio oktober
  0,5 l Caryx
  1 l Juventus 90
  01-03-2021
  30 % af (1,3 * Norm minus 100 kg N). Se tekstafsnit under GØDNING.
  NNS 26-14
  01-04-2021
  0,4 l Caryx
  Stadium 30 - 35
  0,5 l Prosaro EC 250
  Stadium 51
  50 % af (1,3 * Norm minus 100 kg N). Se tekstafsnit under GØDNING.
  NNS 26-14
  Stadium 62
  20 % af (1,3 * Norm minus 100 kg N). Se tekstafsnit under GØDNING.
  N
  Stadium 65
  0,5 l Propulse SE 250
  0,625 l Orius Max 200 EW
  10 kg N
  Stadium 68 - 70
  10-14 dage senere end st. 65
  0,75 l Prosaro EC 250
  10 kg N
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  GØDNING:
  Se vedlagte excel fil til beregning af N mængder ved forårstildelinger. N-norm for marken indberettes i P01. De procentvise angivelser om foråret er procenten af den mængde kvælstof, der er tilbage af kvælstofnormen for marken, når mængden ved såning er trukket fra.
  Brug vedhæftede regneark til at indtaste N-norm og få udregnet den rette mængde N, som skal tildeles i forsøget.

  Udbringningstidspunkter:
 • Ved såning gives hhv. 40 og 80 kg N pr ha i form af NS-gødning. Minimum de 40 kg N pr ha skal placeres ved såning, resten kan tilføres umiddelbart efter såning. Metoden noteres på forsøget.
 • Ved vækststart i foråret udbringes N som fast gødning i form af NS 26-14 i alle led .
 • I st. 51 udbringes N som fast gødning i form af NS 26-14 i alle led.
 • I st. 62 gives N som flydende gødning i form af NS-gødning i led 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 og 17. Det er vigtigt at udbringning i st. 62 holdes adskilt fra svampesprøjtning i st. 65.
  - Alternativt kan ALT kvælstof udbringes som flydende, men der skal min. udbringes 35 kg S pr ha i alt.
  OBS: Ved anvendelse af flydende Dangødning tilsættes Agrotain. Se her for beregning af Agrotain.
 • PLANTEVÆRN: Vandmængde: Der anvendes 150-200 liter vand pr. ha.

  Vækstregulering:
 • Led 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 17 vækstreguleres i st. 14 i efteråret.
 • Led 17 vækstreguleres yderligere 2-3 uger senere (inkl. behandling med Juventus 90) og igen i foråret ved vækststart.

  Svampebehandlinger:
 • Led 17 behandles i st. 30-35.
 • Alle led behandles i st. 65.
 • Alle led behandles igen ca. 10-14 dage senere end st. 65.

 • UDSÆD: Udsæd skaffes lokalt. Forsøget skal anlægges i en hybridsort. Der er mulighed for at rekvirere dødt rapsfrø. Kontakt Louise Würtz 72 20 15 93.
  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut. Kemi til grundbehandlinger skaffes lokalt.
  GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  BT, 0-25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages Angiv prøvedybde på følgeseddel.
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
   
  P02Stadium 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Planter tælles på 2 x 1 meter og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Karakter for ensartethed af fremspiring
   
  P03Stadium 13 - 14
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0401-10-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0522-10-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0604-11-2021
  ParcelRODHALSRÅD % planter m.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0701-04-2022, før udbringning af gødning (ved vækststart)
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Planter tælles på 2 x 1 meter og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P08Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Længde af udstrakt hovedstængel
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 81 - 85, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  P10Stadium 90
  ForsøgHØSTMETODE, Raps , Metode 1, 2, 3 eller 4.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 800-1000 g kerne pr. parcel OBS PARCELPRØVER
  VAND, % i kerne/frø
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE: NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. 1. droneflyvning: 10.-15. september 2. droneflyvning: 1.- 5. oktober 3. droneflyvning: 22. - 26. oktober Der skal være minimum 3 uger i mellem NDVI-målingerne.
  HØSTMETODE, RAPS
  1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
  2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
  3: Adskille - skårlægge -tærske
  4:Skårlægge - tærske
  NEDVISNING: Som udgangspunkt må afgrøden ikke nedvisnes, men hvis der er særlige forhold der gør, at afgrøden alligevel ønskes nedvisnet skal det ske efter aftale med Jon Birger Pedersen, og det skal noteres i notat, mens middel + dosis skal indberettes under grundbehandling.

  HØST: Forsøget høstes forsøgsmæssigt.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtigt for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11, mail jbp@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Belkar GHS07 GHS09
  Caryx GHS05 GHS07 GHS09
  Juventus 90 GHS07 GHS08 GHS09
  Kaiso Sorbie GHS07 GHS09
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09
  Orius Max 200 EW GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Renol GHS05


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk