Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070352222 Stigende N - Kvælstofmængder og strategi til vinterrug - 3 sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-06-2021
Fordelingsdato: 06-06-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau og den optimale delingsstrategi i vinterrug. Herunder at undersøge, om strategien er forskellig i sorter med forskellige vækstformer.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugter, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til vinterrug. En stor andel af rug anvendes i dag til foder, og derfor er der interesse for at opnå et højt proteinindhold. Rugsorter har i dag meget forskellige egenskaber og vækstformer. Derfor undersøges det, om tre forskellige sorter har forskelligt kvælstofoptimum, og om delingsstrategierne skal være forskellige.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i vinterrugmarker på plante- eller svineejendomme med højt udbytte potentiale. Der må ikke anlægges efterafgrøder i afgrøden før høst. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen.
Der skal foretages droneflyvninger i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, koordineres droneflyvning med Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, S samt evt. mikronæringsstoffer.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2022

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
315-03-2022

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
40 kg N148 kg NS 27-4
415-03-2022

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
515-03-2022

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
120 kg N444 kg NS 27-4
615-03-2022

Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2022

Medio april
160 kg N593 kg NS 27-4
715-03-2022
Medio marts
80 kg N296 kg NS 27-4
15-04-2022
Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
815-03-2022
Medio marts
120 kg N444 kg NS 27-4
15-04-2022
Medio april
40 kg N148 kg NS 27-4
915-03-2022
Medio marts
40 kg N148 kg NS 27-4
15-04-2022
Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 51 - 5340 kg N148 kg NS 27-4


Faktor 2: Sort, vinterrug
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-09-2021KWS Tayo
B01-09-2021KWS Jethro
C01-09-2021KWS Serafino
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
FAKTOR 2
 • Forsøget sås til normal såtidspunkt for vinterrug for egnen i september 2021 og med en udsædsmængde, som er passende for egnen og såtidspunktet. Beregn eventuelt udsædsmængden på den udsædsmængdeberegner for hybridrug, som findes på KWS’s hjemmeside.

  FAKTOR 1
 • Ved 1. kvælstoftildeling ca. 15/3: led 2-6 og 9 tildeles 40 kg N, og i led 7 og 8 tildeles hhv. 80 kg N og 120 kg N
 • Ved 2. kvælstoftildeling ca. 15/4: led 3-8 tildeles restmængde N og led 9 tildeles 80 kg N
 • Ved 3. kvælstoftildeling ved begyndende skridning (st. 51-53): led 9 tildeles 40 kg N

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut

  GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0116-11-2021
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0201-03-2022, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g jord.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0301-05-2022, 14 dage efter 2. behandling
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 75
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Visuel effekt af behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk