Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020301922 Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 4. dyrkningsår Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-01-2022
Fordelingsdato: 18-09-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af forskellige ukrudtsstrategier i vårsæd over flere år, herunder radrensning på dobbelt rækkeafstand, så mekanisk ukrudtsbekæmpelse optimeres ved at have langtidseffekten dokumenteret.

BAGGRUND: Tidligere forsøg har vist en positiv effekt på både ukrudt og udbytte ved at så på dobbelt rækkeafstand og radrense. Langtidseffekten ved at så på dobbelt rækkeafstand og radrense i forhold til normal praksis er dog ikke belyst i forsøg. Det gælder både forekomsten af frø og rodukrudt, men også den mulige udbyttemæssige gevinst ved et potentielt lavere ukrudtstryk over tid ved at radrense. Særligt i marker med aggressivt problemukrudt bliver radrensning ofte set som en del af løsningen, dog uden at dette er belyst ved forsøg.


FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget er anlagt, og er fastliggende indtil høst 2022. I dette dyrkningsår skal sædskiftet være vårsæd med korn eller bælgsæd til modenhed.
 • Afgrøden i alle forsøgsled er den samme, som den omgivende mark.
 • Efterafgrøder udsået i 2021 nedmuldes efter samme strategi som omgivende mark.
 • Der udsås efterafgrøde i forsøget i 2022, såfremt der i den omgivende mark sås efterafgrøde efter den sidste ukrudtsbekæmpelse.
 • Forsøgsarealet modtager husdyrgødning som den omgivende mark.
 • Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA:
Forsøget blev anlagt i 2019 med landmandsudstyr i god afstand fra skel, og er tilpasset eventuel kørsel med vandingsmaskine, så det ikke ødelægger forsøget. Parceller skal genfindes fra sidste år.

Parceller er anlagt på langs af agerretningen. Høstparcellernes størrelse er minimum 10 x 1,5 m og placeres i midten af bruttoparcellen. Bruttoparcellen er bestemt ud fra bredde på såmaskine, blindharve/ukrudtsharve og radrenser. Bruttoparcellængden har en længde, så man er sikker på der køres optimalt med maskinerne i hele nettoparcellen.

Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.

Forsøget er afmærket med GPS eller med markeringer i skel, så det kan genfindes..

Det skal tilstræbes, at de samme maskiner til såning og ukrudtsbekæmpelse anvendes i alle årene.

Der må ikke være kørespor i nettoparcellerne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Efterafgrøderne på forsøgsarealet skal nedmuldes efter samme strategi som den øvrige mark. Dato for nedpløjning indberettes i PC-Markforsøg.
Arealet gødskes som omgivende mark. Type og mængde angives under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Rækkeafstand og ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Efterafgrøde
2Stadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde + 20%
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Efterafgrøde
3Stadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde + 20%
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Efterafgrøde
4Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Efterafgrøde
5Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Stadium 22 - 23
10-12 dage efter 1. radrensning
Radrensning
Efterafgrøde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget anlægges med henholdsvis 12,5 og 25 cm's rækkeafstand i hovedafgrøden med landmandsudstyr.

Såning:
 • Led 1, 2 og 3 sås med alm. såmaskine med en rækkeafstand på 12,5 cm. I led 2 og 3 er udsædsmængden + 20%.
 • Led 4 og 5 sås med en rækkeafstand på 25 cm.
 • I alle led sås samme efterafgrøde med samme udsædsmængde og udstyr som omgivende mark i forbindelse med sidste ukrudtsbekæmpelse (blindharvning, ukrudtsharvning eller radrensning).

  Blindharvning:
  Alle led blindharves. Der harves let i 2 cm’s dybde ca. 3-6 dage efter såning. Blindharvning kan udføres, indtil marken har et grønligt skær af fremspirende vårsæd. I led 3 er blindharvning den eneste mekaniske ukrudtsbekæmpelse.

  Efterfølgende ukrudtsbekæmpelse:
 • I led 1 og 2 skal der udføres ukrudtsharvninger. Der ukrudtsharves, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ved ukrudtsharvning indstilles harven så aggressivt som muligt, uden at der sker for stor skade på afgrøden.
 • I led 4 og 5 skal der udføres radrensninger med landmandens udstyr. Alle radrensninger udføres med optimal hastighed (ca. 4 - 8 km/t), som tilpasses forholdene. Første radrensning foretages mest optimalt, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen.
 • I led 5 foretages en anden radrensning ca. 10-12 dage efter 1. radrensning.

 • UDSÆD: Udsæd skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 13 - 15, Før 1. radrensning/ukrudtsharvning
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit "Vejledning foto"
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg.
   
  P02Stadium 20, Før 2. radrensning/ukrudtsharvning
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelNYFREMSPRIRET UKRUDT % af total ukrudt.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit "Vejledning foto"
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved fuld gennemskridning. Måletiden tilpasset vårbyg. Hvis anden afgrøde, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit "Vejledning foto"
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS parcelprøverDer udtages en prøve på 800-1000 g. pr. parcel.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  P01, P02 og P03: Når der bedømmes afgrødedækning og ukrudtsdækning af jord, kan disse tilsammen godt give over 100, hvis afgrøden og ukrudt dækker ind over hinanden.
  I P03 bedømmes dækning afgrøde, efterafgrøde og ukrudt, og disse kan tilsammen godt give over 100,
  P03: Sygdomsmæssigt er måletiden tilpasset til afgrøden vårbyg. Hvis afgrøden ikke er vårbyg, tilpasses måletiden med de sygdomme som angriber den pågældende afgrøde.
  Havre: Meldug, rust og havrebladplet.
  Vårhvede: Meldug, gulrust og septoria.
  Ærter: Gråskimmel, ærteskimmel og ærtesyge samt bladlus.
  Hestebønne: Chokoladeplet, rust og bladplet samt bladlus.
  Lupin. Antracnose, gråskimmel samt bladlus.

  VEJLEDNING FOTO:
  Der tages billeder i hver parcel. Start med et ekstra foto, hvor lednr. er angivet på gul pind eller på papir. Derefter tages et foto stående med fokuspunkt ca. 1,5-2 meter fremme i parcellen, dette foto skal give et indtryk af hvilke arter der er i forsøget. Derefter tages 2 fotos pr. parcel, hvor kameraet holdes ud i strakt arm. Disse billeder skal bruges til at estimere ukrudtsbestanden. Se Gode fif til fotos i forsøgene under Kvalitet i Landsforsøgene.

  Udvalgte fotos uploades i NFTS. Alle fotos gemmes lokalt, og sendes efter sidste bedømmelse samlet via Dropbox til Lars Egelund Olsen, Seges, leo@seges.dk.

  KERNE/FRØ PRØVE:
  OBS: Prøver skal udtages på parcelniveau. Prøvestørrelse 800-1000 g per parcel.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 87 40 52 13 eller på mail: leo@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk