Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091722222 Effekten af companion crops til at nedsætte angreb af rapsjordlopper i vinterraps - storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 13-07-2021
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: Det ønskes afprøvet om udlæg af forskellige planter også kaldet companion crops eller ledsagerafgrøder (herefter betegnet udlæg) i raps kan beskytte rapsen mod rapsjordlopper, så angreb reduceres.

BAGGRUND: Rapsjordloppens larve et det mest tabsgivende skadedyr i raps. Der er flere steder i udlandet udviklet resistens hos rapsjordlopper mod pyrethroider. Hidtil anvendte bejdsemidler i raps indeholdende neonicotinoider er ligeledes blevet forbudte. Der godkendes kun meget få nye skadedyrsmidler. Der er derfor et behov for at finde alternative bekæmpelsesmetoder mod rapsjordlopper.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i vinterraps der er rettidigt sået på ejendomme, hvor der dyrkes efter CA-principper. På ejendommene skal der være adgang til brovægt og landmanden skal kunne forestå høsten. Forsøgsparceller skal være mindst 24 x 50 m, derfor bliver forsøgsarealet omkring 2 ha. Der opstilles gule fangbakker i forsøget fra fremspiring og de følgende uger. Fangbakker og vejledning tilsendes fra SEGES.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges umiddelbart efter landmandens såning af vinterraps i storparceller i 50 til 100 meters længde. Bredden af parcellerne afpasses udstyr til såning af companion crops, og skal anlægges så det ved høst er muligt at tage træk igennem hver parcel med landmandens mejetærsker.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2. Høstparcel minimum 800m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Ukrudt bekæmpes ens ved alle behandlinger med midler, som er skånsomme for alle udlæggene. Der må ikke sprøjtes mod skadedyr i efteråret. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Companion crops
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ingen behandling
2Stadium 00
4 kg Blodkløver
3Stadium 00
10 kg Hestebønne
4 kg Fodervikke
2 kg Alexandrinekløver
0,5 kg Honningurt
7,5 kg Boghvede
4Stadium 00
1,8 kg Kinakål
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udlæg såes med landmandensudstyr i parceller hurtigst muligt efter såning af raps, i parceller på minimum 24 x 50 m. Det tilstræbes at udlægget såes midt mellem raps-rækkerne. Sådybden af udlægget skal generelt være 1-2 cm, hvis det er teknisk muligt skal hestebønnerne i led 3 sås dybere (4-5 cm).

UDSÆD: De aktuelle frøblandinger leveres fra FRDK. Frøene leveres afvejet. Arterne er dog ikke sammenblandede. .
De valgte udlæg er følgende arter: blodkløver (Inkarnat), hestebønner småfrøet (Avalon), fodervikke (Common Vetch), alexandrinekløver, honningurt MS (Phacalia), boghvede og kinakål (Chinese cab / pekinensis).
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 10 - 12, Efter fremspiring af raps
ForsøgNotat dato for.
Notat hvor de 7 udlæg rangeres i forhold til angreb af rapsjordloppe, startende med den mest angrebne
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Rapsplanter
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
PLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
PLANTEBESTAND udlæg, karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
Rapsplanter
 
ParcelSNEGLE % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % planter m angreb af.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
RAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P03Stadium 13, 1 uge efter fremspiring af raps
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1, 2
ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P04Stadium 14, 2 uger efter fremspiring af raps
ForsøgNotat dato for.
Notat hvor de 7 udlæg rangeres i forhold til angreb af rapsjordloppe, startende med den mest angrebne
 
ledFOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
PLANTEUDVIKLING udlæg, karakter 0-10.
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
Rapsplanter
 
ParcelSNEGLE % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % planter m angreb af.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
RAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P05Stadium 15, 3 uger efter fremspiring af raps
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1, 2
ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P06Stadium 16, 4 uger efter fremspiring af raps
ForsøgNotat dato for.
Notat hvor de 7 udlæg rangeres i forhold til angreb af rapsjordloppe, startende med den mest angrebne
 
ledFOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
PLANTEUDVIKLING udlæg, karakter 0-10.
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
Rapsplanter
 
ParcelSNEGLE % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % planter m angreb af.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
RAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P07Stadium 17, 5 uger efter fremspiring af raps
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 1, 2
ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P08Stadium 18, 6 uger efter fremspiring af raps
ForsøgNotat dato for.
Notat hvor de 7 udlæg rangeres i forhold til angreb af rapsjordloppe, startende med den mest angrebne
 
ledFOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
PLANTEUDVIKLING udlæg, karakter 0-10.
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % planter m gnav.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
RAPSJORDLOPPER udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
Rapsplanter
 
ParcelSNEGLE % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % planter m angreb af.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
SNEGLE udlæg, % bortgnavet bladareal.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
RAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P09Stadium 19, 7 uger efter fremspiring af raps
Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 1, 2
ParcelRAPSJORDLOPPER fangst af.
Pr gul fangbakke
 
P1001-04-2022, Forår ved begyndende vækst
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m larver.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER larver/plante, ("Måleflade"=Antal planter bedømt).
Rapsplanter
 
P11Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
Forsøg**1 dato for.
Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt (A, B, C og D)
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
OLIE, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


FOTO, DIGITAL: Der tages fotos af en repræsentativ parcel af alle 4 forsøgsled. Fotos skal tages ovenfra så det giver et godt billede af plante bestanden i de 4 forsøgsled og mulighed for at vurdere bestanden af raps og udlægsafgrøder. Se evt. følgende vejledning Gode fif til fotos i forsøgene

UDSÆTNING AF GULE FANGBAKKER: Der udsættes gule fangbakker i gentagelse 1 og 2 i hvert led (i alt 8 fangbakker pr mark), som optælles ugentligt fra fremspiring og de følgende uger. Fangsterne optælles og indberettes i PC-markforsøg. Til registreringsnettet indberettes kun fangster fra led 1.

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Der høstes fra i enderne af storparcellerne, og vejetal for hver enkelt parcel vejes på brovægt og der udtages prøve, der sendes til Teknologisk Institut. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.
1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
3: Adskille - skårlægge -tærske
4: Skårlægge - tærske


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Er forsøget vellykket?

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk