Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
070042121 Test af biomassehøster Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2021
Fordelingsdato: 20-09-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste metoden til bestemmelse af biomasse i efterafgrøder. Planteklipmetoden med udtagning af et mindre areal sammenlignes med udtagning med biomassehøster- Herudover undersøges det, om biomassehøsteren kan bruges til at vurdere variationen i biomasse indenfor marken, og hvor hyppigt der skal foretages analyser under udtagningen.

BAGGRUND: Effekten af efterafgrøder vurderes ofte ved at måle biomassen af overjordisk plantemateriale ved at klippe plantemateriale fra et areal på 1-4 m2. Metoden synes usikker, fordi der kun udtages et mindre areal og de håndholde planteklip er desuden arbejdskrævende. Teknologisk Institut har i samarbejde med SEGES udviklet en biomassehøster, som kan høste et større areal. I denne plan undersøges det, hvor godt de håndholde planteklip af et mindre areal repræsenterer biomassen af større arealer.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er ikke et traditionelt forsøg med parceller, der skal i stedet foretages planteklip bestemte steder i marken udpeget ud fra satellitdata. Testen skal gennemføres efter 20. oktober.

Der vælges 5 marker med følgende efterafgrøder:
 • Græs
 • Frugtbarhedsblanding
 • 2 x Honningurt/Olieræddike
 • Korn

  SEGES finder arealer og står for udpegning af områder med forskellig biomasse.
  Arealet skal være uden eller have lav forekomst af rodukrudt.

 • ANLÆGSDATA: Der skal ikke afsættes parceller i denne plan. Ud fra satellitbilleder udvælges 3 felter i hver mark hvor, efterafgrøden står med henholdsvis lav (led 1), middel (led 2) og høj biomasse (led 3). Felterne skal udgøre 50 x 50 meter. Desuden udvælges en stribe i marken med varierende biomasse (led 4), striben skal være min. 100 m lang. Felterne og striben georefereres med RTK-GPS-teknologi. Forsøgsdesignet er oprettet med 10 gentagelser af hensyn til at kunne håndtere data for hver af de 10 prøver i led 4.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 10 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2500m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Grundbehandlinger som arts- og sortsnavne på efterafgrøde, høstdato på hovedafgrøde samt sådato for efterafgrøde skal oplyses i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1EfterafgrødeBiomasse - lav
  2EfterafgrødeBiomasse - middel
  3EfterafgrødeBiomasse - høj
  4Stribe med varieret biomasseEfterafgrødeBiomasse - middel
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddene er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-10-2021, Høst af 3 blokke med forskellig biomasse niveau (led1-3), Biomassehøster
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgSÅNING dato for.
  Dato for såning af efterafgrøde
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
  Biomassehøster
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  SAND, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  P0225-10-2021, Høst af 3 blokke med forskellig biomasse niveau (led1-3) , Håndklippet
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
  Samlet vægt af håndklippet prøve.Vejes i marken. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  SAND, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P0325-10-2021, Høst af markstribe med varierende biomasse (Led 4)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4
  PLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4
  PLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  SAND, % i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelGPS BREDDEGRAD SLUT .
   
  ParcelGPS LÆNGDEGRAD SLUT .
   


  PLANTEPRØVE, KLIPPET: I led 1-3 udtages planteprøver klippet med saks (P02). Der foretages i led 1-3 16 planteklip diagonalt i et kvadrat på ca. 50x50 meter. GPS koordinater af midten af kvadratet logges i NFTS. I led 4 udtages ikke håndklippede prøver. Vær opmærksom på at tage prøverne inden eventuel nedmuldning.

  Prøveudtagning
 • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
 • Prøvetagningen gennemføres inden for et område på ca. 50x50 m omkring punktet
 • Afgrøden afklippes med en saks ca. 1 cm over jordoverfladen.
 • Der klippes 16 felter á 0,25 m2 (0,5*0,5 m), - repræsentativt for området.
 • Alle afklippede plantedele inkl. ukrudt skal medtages.

  VIGTIGT
  Når du har taget de 16 klip, samles de til en prøve og vejes samlet. Hvis en stor mængde plantemateriale gør håndteringen besværlig kan prøven vejes i delprøver og vægten summeres til en samlet vægt. Vægten af den samlede prøve noteres i PC-markforsøg. Der udtages herefter en repræsentativ prøve, mellem 500-1500 g, som sendes til laboratoriet.

  Pakning
 • Prøven emballeres i en plasticpose. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude.
 • Prøverne mærkes med stregkodelabels.

  Forsendelse
 • Laboratoriet fremgår af følgesedlen
 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.

 • PLANTEPRØVE, BIOMASSEHØSTER
 • I led 1-4 høstes med biomassehøsteren.
 • I led 1-3 høstes efter der er udtaget håndklippede prøver, resten af kvadratet på 50x50 meter. Den samlede mængde pr. led indberettes i P01
 • I led 4 høstes med biomassehøsteren ved at køre på tværs af hele marken. Der vejes for 10 delparceller af markstriben. Vægten for hver delparcel indberettes i P03. Til hver prøveudtagningssted logges GPS- koordinaterne. For hvert vejetidspunkt udtages en prøve til analyse.

  Prøveudtagning til analyse
 • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
 • I led 1-3 udtages til analyse for hvert led en repræsentativ delprøve på 500-1500 g. Det vil sige en prøve pr. 50x50 m2
 • I led 4 udtages til analyse for hver af de 10 gentagelser en repræsentativ delprøve på 500-1500 g

 • MEDFINANSIERING: Afprøvningen er betalt af Efterafgrøder og grøngødninger for kulstoflagring og reduktion af lattergasemission (CatCap) finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og af Ole Heyes Fond.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af efterafgrøden
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk