Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080152222 Test af såmaskiner til CA ved forskellig stubhøjde Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-04-2022
Fordelingsdato: 14-07-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Belysning af hvorvidt tandskærs- eller skiveskærssåmaskiner er bedst egnede til såning uden foregående jordbearbejdning (i CA-dyrkningssystemer) i hhv. høj stub og lav stub efter halmsnitning. Idet forfrugten skal være korn og CA på let jord anvender bredbladede afgrøder til forfrugt før vinterhvede, gennemføres forsøgene på lerjord. Der indgår forskellige varianter af tandskærs- og skiveskærssåmaskiner. Forsøget er etårigt.

BAGGRUND: Der gennemføres forsøg i vinterhvede efter korn (vårbyg eller havre) på lerjord. Forsøg gennemføres som to faktor forsøg med afprøvning af såmaskiner ved forskellig stubhøjde.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker hvor der er korn til høst 2021. Der vælges lokaliteter på hhv. Sjælland/sydhavsøerne og Jylland, hvor der har været etableret med CA/uden forudgående jordbearbejdning i 2-3 år.

ARBEJDSFORDELING:
 • SEGES/LFE finder forsøgsarealer.
 • LFE afsætter forsøgsarealer og sikrer at de forskellige stubhøjder opnås ved høst af vårbyg i 2021, og at striglingen udføres i parcellerne med lav stubhøjde.
 • LFE forestår plantetælling og opgørelse af buskning efter fremspiring, høst og opgørelse af udbytte og kvalitetsparametre, samt opgørelse af fremspiring af græsukrudt foråret 2022.
 • SEGES (HSL/Henning Sjørslev: 9117 7620) laver aftaler med maskinleverandører om såmaskinerne og er kontaktperson i forhold til såtidspunkt og praktisk gennemførelse. HSL deltager på selve sådagen.
 • SEGES (HSL) er kontaktperson i forhold til den praktiske udførsel af forsøget.

 • ANLÆGSDATA: Ved høst af vårbyg til høst 2021 skal halm snittes. Der etableres 4 blokke med høj og lav stub, så der dannes skaktern. (se skitse) Forskellig stubhøjde: LAV: 10 cm med strigling, HØJ: 25 cm uden strigling. Ved såning af vinterhvede afprøves 4 såmaskiner i 4 gentagelser. Forsøget anlægges med parceller på ca. 6 m*50 m. Parcelbredderne tilpasses de såmaskiner der reelt kan fremskaffes (forventelig 4 eller 6 m).

  DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 120m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Gødskning, Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-09-2021
  Virkar Dynamic DC
  Tandskær-såningDirekte-såning
  215-09-2021
  Amazone Cayena
  Tandskær-såningDirekte-såning
  315-09-2021
  Weaving GD
  Skiveskær-såningDirekte-såning
  415-09-2021
  Horsch Avatar
  Skiveskær-såningDirekte-såning


  Faktor 2:
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A01-08-2021
  Høj stub
  Ved høst af korn
  25 cm Stubhøjde
  B01-08-2021
  Lav stub
  Ved høst af korn
  10 cm Stubhøjde
  Strigling30 gr. Vinkling, fremad
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Ved høst af vårbyg 2021 snittes halmen og der etableres 4 blokke i 2 + 2 skaktern, hvor stubhøjden varieres
  • Led A: Lav stub på 10 cm der strigles 30 grader af høstretningen lige efter høst
  • Led b: Høj stub på 25 cm uden strigling.
  I alle led sås vinterhvede direkte i bygstub, med samme udsædsmængde. Udsædsmængden tilpasses såbedet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd end i traditionel dyrkning for at kompensere for halm og langsommere fremspiring.
  • Led 1: Tandskærssåmaskine, Virkar Dynamic DC
  • Led 2: Tandskærssåmaskine, Amazone Cayena
  • Led 3: Skiveskærssåmaskine, Weaving GD
  • Led 4: Skiveskærssåmaskine, Horsch Avatar
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-09-2021, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P0215-10-2021, Efterår, efter fremspiring
  ledSÅDYBDE cm, .
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P0301-04-2022, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelSIDESKUD /plante.
  Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til KKG.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I foråret ved begyndende vækst skal der optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes ikke.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 / 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  17-01-2022Fritekst afsnit rettet i faktor 2, da der var bytte om på høj og lav i teksten. (RJE)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk