Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
072002121 Svovl i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-04-2021
Fordelingsdato: 24-04-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At screene en række vinterhvede marker for om de er optimalt forsynet med svovl

BAGGRUND: Svovldepositionen på danske marker har været for nedadgående i en del år. Det giver anledning til at overveje om de gængse svovlmængder, der anvendes i praksis, giver et tilstrækkeligt svovlindhold i kornafgrøderne

FORSØGSBETINGELSER: Der udvælges marker, så flest mulige jordtyper og forskellige svovlmængder repræsenteres. Der skal udvælges marker med ren handelsgødning og marker med handels- og husdyrgødning. Gødningsplanen for marken skal kendes. Prøverne fordeles tidsmæssigt så der er prøver fra st. 30-41.

ANLÆGSDATA: Prøven udtages i en repræsentativ plet i marken. Foragre og dårlige pletter undgås. Forsøget skal ikke afmærkes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2000m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: GPS-koordinat, såtid, dato for udtagning af planteprøve skal oplyses i PC-Markforsøg. Desuden angives gødningplanen i et notat.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Vinterhvede
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddet er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 30 - 41
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)


PLANTEPRØVE Der udvælges et repræsentativt område i den udvalgte mark. Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til Teknologisk Institut samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.

 • HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristian Furdal Nielsen: 87 40 53 69 / 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk