Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090672121 Måling af udbyttetab ved angreb af bygfluelarver i vintersæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-07-2021
Fordelingsdato: 13-04-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttetabet i en vinterhvedemark eller vinterbygmark angrebet af bygfluelarver.

BAGGRUND: Bygfluer har to årlige generationer. Forårsgenerationen kan gøre stor skade i vårhvede. Efterårsgenerationen kan angribe vintersæd, men oftest er angrebene mindre udbredte i vintersæd, ligesom vintersæd er god til at kompensere for angrebene. Et evt. udbyttetab i vintersæd ved kraftigere angreb ønskes dog belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en vinterhvedemark eller vinterbygmark, hvor der er konstateret kraftige angreb af bygfluelarver. Det skal være muligt klart at adskille område i marken med og uden angreb. Forsøget skal håndhøstes.

ANLÆGSDATA: Areal med områder hvor der er angreb af bygfluelarver markeres med hvide flexpinde. I marken anlægges minimum 4 områder ("gentagelser") med angreb og 4 områder uden angreb. I hvert område med og uden angreb af bygfluelarver skal der kunne høstes min. 1 m2. Høstareal uden angreb skal ligge så tæt på det angrebne område som muligt, dog skal det sikres, at dette område ikke er angrebet af bygfluelarver

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 10m2. Høstparcel minimum 1m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen angreb
2Angreb af bygfluelarver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne skud pr plante.
 
ParcelSKUD /plante.
 
P02Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøverne på parcel niveau samles til en ledprøve.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
RÅPROTEIN, % i råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Aks håndhøstes. Koldkærgård tærsker kornet.
 
ParcelHøstparcel m2.
 


HØST: Forsøget håndhøstes. Aksene høstes ved at klippe ved jordoverfladen, så der er materiale nok til tærskning på Koldkærgård. I hver parcel høstes min. 1 m2, da der måles udbytte er det vigtigt at det høstede areal opgøres præcist og indberettes i NFTS, der skal være tilstrækkeligt med kerner til en kernefrøprøve på 200-300 g per parcel. Prøver sendes i lærredssække til Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut
Agro Food Park 14
8200 Aarhus N

Teknologisk Institut indberetter parceludbytte.

Teknologisk Institut håndholder den statistiske opgørelse af udbyttedata.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Er forsøget vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk