Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070052121 Alternative efterafgrødearter- sået efter høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-09-2021
Fordelingsdato: 03-05-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve tre efterafgrødeblandinger med tre forskellige formål: En til maksimal biomasseproduktion, en anden til effektiv jordløsning og en tredje med stor biodiversitet, som minimerer risikoen for sædskiftesygdomme i sædskifter med raps, ærter og hestebønner. Alle blandinger består af 4-6 forskellige arter.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for, at bruge efterafgrøder mere målrettet og til at opretholde en sund jord. Derfor har SEGES i 2019 startet arbejde for at lave tre målrettede efterafgrødeblandinger til forskellige formål.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en mark, hvor landmanden vil så efterafgrøder. Vær opmærksom på at forsøget indeholder ikke-lovpligtige arter af efterafgrøder, og forsøgsarealet kan derfor ikke opfylde lovpligtige efterafgrødekrav. Afgrøden til høst 2021 skal være tidligt høstet korn (gerne vinterbyg). Der må ikke have været betydelige ukrudtsproblemer i afgrøden. Det er vigtigt, at halmen fjernes straks efter høst eller snittes og fordeles jævnt over hele arealet. Efterafgrøderne sås omkring 1. august, gerne tidligere. Rettidig såning af efterafgrøden skal prioriteres højt, da der indgår arter med langsom vækststart. Hvis der er problemer med at overholde dette, kontaktes Nanna Hellum Kristensen, SEGES. Efterafgrøderne sås senest 10/8-2021.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHøst-datoKun forsøg
AndetSluxx HPVed behov
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
HarvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningDirekte-såningBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Snegleforekomsten følges og bekæmpes ved angreb. Antal bekæmpelser og dosering registreres under grundbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrødestrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-08-2021
10 kg OlieræddikeRomesa
201-08-2021
Maksimal biomasseproduktion
1 kg Katost
2 kg HonningurtCoatet udsæd
20 kg Hestebønne
2 kg Sennep, gul
1 kg Havekarse
13 kg Fodervikke
301-08-2021
Dyb rodvækst/Jordløsning
8 kg Markært
10 kg Vintervikke
12 kg Blå Bitterlupin
4 kg FoderradisStructurator
3 kg Oliehør
20 kg Grøn rug
401-08-2021
Maksimal diversitet, minimal sædskifterisiko
5 kg Klinte
10 kg Boghvede
15 kg Havre
4 kg Blodkløver
4 kg Oliehør
2 kg HonningurtCoatet udsæd
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der oprettes et notat hvor det angives, om marken dyrkes med traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning eller direkte såning.

Før såning stubharves eller strigles arealet . Efterafgrøderne radsås med en forsøgssåmaskine.
 • Alle led sås i sådybden 1-1,5 cm

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-09-2021
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  OLIERÆDDIKE planter/m2, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4
  HAVRE planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4
  HONNINGURT Planter/m2, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3
  ÆRTER planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2
  FODERVIKKE Planter/m2, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3
  BLÅ BITTERLUPIN planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3
  FODERRADIS Planter/m2, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4
  OLIEHØR planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2
  SENNEP, GUL planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4
  BLODKLØVER planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4
  KLINTE Planter/m2, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3
  VINTERVIKKE planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2
  HESTEBØNNE planter/m2, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3
  VINTERRUG planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2
  KARSE planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2
  KATOST planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4
  BOGHVEDE planter/m2.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0220-10-2021
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Bemærk PARCELPRØVER. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  Parcel*1 .
  Visuel vurdering af jordstruktur. Se tekstafsnit JORDBEDØMMELSE.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der gennemføres plantetælling på artsniveau. Der tælles 2 x 0,25 m2 pr. parcel. Areal og antal planter optalt indberettes under de enkelte arter.

 • Plantedække: ”Hvor stor en del er parcellens samlede plantedække?
 • Pct. Afgrødedækning ”Hvor stor en del af parcellens areal er efterafgrøde?
 • Pct. Plantedække af ukrudt (både 1-kimbl. og 2-kimbl.): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af ukrudt?
 • Pct. Plantedække af spildkorn: ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af spildkorn?
  FOTO: Der tages et repræsentativ billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat til NFTS.

 • PLANTEPRØVE: Der udtages planteprøver jf.vejledningen til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  JORDBEDØMMELSE: Visuel vurdering af jordstruktur foretages jævnfør vejledningen i: (HVAD FEJLER JORDENl). I måleparameteren *1 noteres resultatet af vurdering af jordstrukturen jf. skema på side 18. Sq1 angives med 1 og Sq2 angives med 2 osv. Ved spørgsmål kontakt Annette Vibeke Vestergaard (avv@seges.dk).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-05-2021Udsædsmængde for ært i led 3 er ændret til 8 kg. (RJE)
  07-07-2021Design ændret fra systematisk til randomiseret. (RJE)
  21-09-2021Rettelse: Karse skal registreres i led 2 ikke i led 1. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Sluxx HPIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk