Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070122121 Efterafgrøders kulstofstofproduktion sået før og efter høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-04-2021
Fordelingsdato: 04-05-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge efterafgrøders potentiale til at øge kulstoflagringen i praksis. Herunder indgår, i hvor høj grad tidlig etablering kan øge efterafgrødernes kulstofproduktion.

BAGGRUND: Efterafgrøder er et effektivt virkemiddel til at reducere kvælstofudvaskning, men der mangler viden om efterafgrøders potentiale som klimavirkemiddel. De giver øget kulstoflagring i jorden, men i hvilket omfang er ikke belyst i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden til høst 2021 skal være korn, dog ikke vinterbyg. Der må ikke have været ukrudtsproblemer i afgrøden. Efterafgrøderne sås før høst af Teknologisk Institut omkring 15/7-2020. Ved høst af hovedafgrøden, skal halmen fjernes eller snittes og fordeles jævnt i parcellen.
Det er en forudsætning, at efterafgrøden ikke destrueres før 15. november 2021.
Der opstilles skilte med art, udsædsmængde og sort.

ANLÆGSDATA: Teknologisk Institut sår før høst (dvs. alle A-led), og de lokale sår efterafgrøderne efter høst (dvs, alle B-led). Forsøget anlægges i agerretningen i forbindelse med kørespor. Såmaskinen til før høst er 5,25 m og hver parcel består af et træk, det vil sige parcelstørrelsen bliver 5,25 x 12 m = 63 m2. Forsøget afsættes af LFE forud for at Teknologisk Institut kommer og sår før høst af hovedafgrøden. Hver parcel markeres med flexstok midt i parcelgrænsen. Kontakt Per Roed, 72 20 33 91 omkring aftale om såning. Såning efter høst anlægges som 4 småparceller ved siden af hinanden.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning af efterafgrøde før høst udføres af Teknologisk Institut
 • Såning efter høst udføres af LFE
 • Planteprøver i P03 og P04 udtages af LFE
 • Høst af efterafgrøde med biomassehøster udtages af Teknologisk Institut
 • Udtagning af planteprøve fra biomassehøster udtages af Teknologisk Institut

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 63m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Høst og bjærgningHøst-datoKun mark
  Halm-snitningKun forsøg
  AndetSluxx HPKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sneglegift, som f.eks. Sluxx HP skal anvendes i hele forsøget 2 dage efter såning. Ellers ingen behandlinger i forsøget

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen efterafgrøde
  210 kg Olieræddike
  35 kg Olieræddike
  30 kg Fodervikke
  4 35 kg af blandingen TG - CarbonFarm 20206,3 kg Olieræddike
  6,3 kg Sandhavre
  1,4 kg Honningurt
  2,1 kg Boghvede
  1,4 kg Oliehør
  8,8 kg Fodervikke
  5,3 kg Blodkløver
  3,5 kg Alexandrinekløver


  Faktor 2: Såtidspunkt for efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-07-2021

  Før høst
  Så-dato, udlæg/e.afg
  B10-08-2021
  Led B1 harves let i forbindelse med såning af øvrige parceller i led B.
  Efter høst
  Så-dato, udlæg/e.afg
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Såningen før høst:
 • I led A1 sås ikke efterafgrøde og parcellerne efterlades uden jordbearbejdning efter høst.
 • Led A2, A3 og A4 sås tidligst muligt, dog senest den 20. juli. Hav tæt kontakt med Teknologisk Institut angående såtidspunkt Efterafgrøderne sås i striber af 5,25 x 12 m (bredde af såmaskinen er 5,25 m).

  Såning efter høst:
 • led B1 harves let
 • led B2, B3 og B4 sås med sådybde 1-2 cm. Ved placering af forsøget - Tænk da gerne over, at forsøget skal vises frem. Sørg for skiltning og let adgang til forsøget.

  FÆRDSEL I MARKEN: Bør i videst muligt omfang undgås for ikke at skade afgrøden.

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0112-08-2021, Ved etablering af efterafgrøde efter høst
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
  OBS - KUN PÅ LERJORD Prøvestørrelse 300-400 g
  N-MIN, 25-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
  OBS - KUN PÅ SANDJORD Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-75 cm
  P0225-09-2021, 30 dage efter såning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelFOTO digital.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4
  EFTERAFGRØDE Planter/m2, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3
  OLIERÆDDIKE planter/m2, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  FODERVIKKE Planter/m2, .
   
  P0320-10-2021, Lige inden destruktionsfrist
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  C/N FORHOLD,
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelFOTO digital.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A4, B4
  EFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  P0422-11-2021
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  ledPLANTEPRØVE-UDT2 .
  Udtages af teknologisk institutPlanteprøve til Agrolab.
  TØRSTOF, % af råvare
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Høstes af Teknologisk Institut med biomassehøster. Se tekstafsnit. BIOMASSEHØST
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER: I P01 og P03 udtages der N-min prøver i to dybder. På lerjord udtages i 0-25 cm og 25-100 cm og på sandjord udtages der i 0-25 cm og 25-75 cm. Bemærk at N-min prøverne i P03 er på ledniveau, dog kun B-led.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • 1: Plantebedømmelse: Der tælles planter i 2 x 0,25 m2 pr. parcel i led 2,3 og 4. I led 4 tælles efterafgrøden ikke på artsniveau bare antal planter total
 • Pct. Plantedække af ukrudt (både 1-kimbl. og 2-kimbl.): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af ukrudr?”. F. eks. 10 pct.
 • Pct. Plantedække af spildkorn: ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af spildkorn?”. F. eks. 10 pct.

  FOTO: Der tages et repræsentativ billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat i NFTS.

 • PLANTEPRØVE: Der udtages planteprøver til arealbestemt optagelse af kulstof og kvælstof i efterafgrøden i P03 og P04. Planteprøver udtages jævnfør metode 1: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  Forsendelse
 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.

 • BIOMASSEHØST: Efter udtagning af planteprøver i P04 høstes resten af parcellen med Teknologisk Instituts biomassehøster. Der udtages delprøver (planteprøve 2) fra biomassehøsteren til bestemmelse af kvælstof og tørstof. Der udtages delprøver fra hver parcel der samles til ledprøver. Prøverne sendes til Agrolab.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Sluxx HPIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk