Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
060052121 TEST af Kikærte beregning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-04-2021
Fordelingsdato: 29-03-2021
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i forskellige typer af kikærter og undersøge dyrkningstiltag som fremmer modning.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Kikærter er en eftertragtet konsumafgrøde. Kikærter har en lang vækstsæson. En udfordring for kikærter er et sent høsttidspunkt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og i en mark med hestebønner. Skal anlægges, hvor der nedbør er begrænset. Ikke egnet til våde eller vandlidende forhold. Høstes sent og skårlægning vil evt. være nødvendigt.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ØGRO: Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på kød-benmel ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Konsekvenser af dette skal aftales med forsøgsansvarlig ved SEGES inden udbringning af Øgro i forsøget. Kontakt Inger Bertelsen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse, skårlægning og høst. Forsøget skal anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel. Det skal være muligt at skårlægge/høste de enkelte led på forskellige tidspunkter.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning, undtagen det Øgro, der fungerer som podemiddel til kikærter (se Vejledning til forsøgsbehandling).

Ukrudtsbekæmpelse:
Alle parceller blindstrigles, vær opmærksom på de sprøde spirer let knækkes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Type
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2021
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur er over 7 grader celsius. Desi kikært
Kikært45 Spiredygt. frø/m2
50 kg Total-N500 kg Øgro 10-3-1
201-04-2021
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur er over 7 grader celsius. Kalibu kikært
CDC Orion45 Spiredygt. frø/m2
50 kg Total-N500 kg Øgro 10-3-1


Faktor 2: Udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-04-2021
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
30 Spiredygt. frø/m2
B01-04-2021
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
45 Spiredygt. frø/m2
C01-04-2021
Sås når jorden er tjenlig og jordtemperatur på 7 grader celcius
60 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring.
Kikærter skal i stedet for podemiddel gødes med 50 kg total-N i Øgro 10-3-1. Øgro skal indarbejdes godt i jorden, ellers er det attraktivt foder for fugle.
Sådybde: 5-6 cm's dybde.
HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt.

UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd, podemiddel og Øgro leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der sendes en prøve på 6 kg pr. led. Der må helst ikke være knækkede kerner i prøven. KKG bestemmer renhed og TKV, og videresender prøver til Eurofins Steins.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
led**1 dato for.
DATO FOR SKÅRLÆGNING
 
ledHØST dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Teknologisk Institut udtager denne prøve
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da kikært er en ny art i Danmark, er der ikke de store erfaringer mht. hvilke sygdomme og skadedyr der forekommer. Nedenfor er der beskrevet nogle af de sygdomme man kan forvente, men vær opmærksom, hvis der er noget I ikke ved hvad er. I PC-Markforsøg oprettes de måleparametre der forekommer.

Sygdomme:
 • Ascochyta (svarende til hestebønnebladplet/ærtesyge)
 • Meldug
 • Rust


  Skadedyr:
 • Bladlus i alle arter.
  Voldsomme angreb af andre arter noteres selvfølgelig også.

 • HØST: Høsttidspunkt og metode vurderes konkret sammen med Inger Bertelsen. Dato for eventuel skårlægning og for høst indberettes.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk