Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
092312121 Rækkebrænding mod ukrudt i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-04-2021
Fordelingsdato: 19-04-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekt og selektivitet ved rækkebrænding mod ukrudt i majs, når der er gennemført en effektiv bekæmpelse frem til majsens fremspiring eller 1. bladstadie. Der fokuseres på timing af brænding af ukrudtet i afgrøderækken.

BAGGRUND: I økologisk majsdyrkning er der efter fremspiring af afgrøden behov for en selektiv metode til bekæmpelse af ukrudt inde i rækken. I konventionel majsdyrkning kan rækkebrænding være et IPM-tiltag, som supplerer kemisk bekæmpelse og modvirker udvikling af resistens.

FORSØGSBETINGELSER: Storparcelforsøg anlægges i majsmarker hos økologer. Gasbrændingen i rækken udføres første gang, når majsen har 3 blade. Forud er der gennemført behandlinger, som effektivt bekæmper ukrudt frem til fremspiring af majsen. Det foretrækkes at det sker ved fladebrænding i perioden fra begyndende fremspiring og til majsens 1. bladstadie. Det kan også ske mekanisk, hvis det er forsøgsværtens metode. Imellem rækker holdes afgrøden ren ved radrensning efter bedste praksis hos værten. Der måles ikke udbytte.

ARBEJDSFORDELING: Varde Maskinstation udfører ukrudtsbekæmpelse med nyudviklet række-gasbrænder.

ANLÆGSDATA: På planen er vedlagt en skitse, denne kan bruges som eksempel, men det enkelte forsøg skal følge randomiseringen generet i NFTS.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 13
Når majsen har 3 blade
Gasbrænding30 kg Gas
3Stadium 13
Når majsen har 3 blade
Gasbrænding30 kg Gas
Stadium 13 - 15
5-10 dage efter 1. behandling, når nyt ukrudt er spiret frem og/eller overlevende ukrudt har sat nye skud.
Gasbrænding30 kg Gas
4Stadium 13
Når majsen har 3 blade
Gasbrænding45 kg Gas
5Stadium 15 - 16
5-10 dage efter behandling i led 2
Gasbrænding30 kg Gas
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Den angivene mægnde gas på 30 kg skal bruges som en rette snor, men skal tilpasses lokale forhold. Kørehastigheden tilpasses i forhold til ukrudtsbestand og afgrødens størrelse. Den tilførte varmemængde tilpasses i forsøgsled 2 og 3 i forhold til at begrænse skade på afgrøden, men samtidig at opnå bedst mulig effekt mod ukrudt. Tilpasning af gasmængde/kørehastighed sker ved at vurdere effekt på ukrudt og majs ved klemmemetoden. I forsøgsled 4 sænkes kørehastigheden med 1/3, så gasmængden øges med 50 procent. I forsøgsled 3 tilpasses mængden af gas igen efter vurdering fra Varde Maskinstation. Det samme gælder i led 5, hvor ukrudtet vil være større. Behandlingerne udføres med en rækkeafbrænder.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 13, Før 1. behandling
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Tælleflade 1/4 m2.
Arter tælles hver for sig.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Tælleflade 1/4 m2.
Arter tælles hver for sig.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Afgrødehøjden måles fra jordoverfladen til bladspids (når bladet er udstrakt)
 
ParcelSTÆNGEL-TYKKELSE cm.
 
P0306-06-2021, 4-5 dage efter 1. behandling
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på afgrøde.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Afgrødehøjden måles fra jordoverfladen til bladspids (når bladet er udstrakt)
 
P04Stadium 15 - 16, Før 2. behandling
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Afgrødehøjden måles fra jordoverfladen til bladspids (når bladet er udstrakt)
 
P0512-03-2021, Efter 2. behandling, 4-5 dage efter 2. behandling
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Afgrødehøjden måles fra jordoverfladen til bladspids (når bladet er udstrakt)
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på afgrøde.
 
P06Stadium 51
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Afgrødehøjden måles fra jordoverfladen til bladspids (når bladet er udstrakt)
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE: Biomasse bedømmes i forhold til ubehandlet, hvor ukrudt samlet og hver art for sig altid sættes til forholdstal 100. Se Vejledning om bedømmelser i landsforsøg.

HØST: Forsøget høstes ikke.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.Skitser

Bilag
BeskrivelseFil
Skitse_rækkebræning i majs 2021Skitse_rækkebræning i majs 2021.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk