Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070832121 Virkningshastighed af forskellige kvælstoftyper til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2021
Fordelingsdato: 29-03-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme virkningshastigheden af forskellige kvælstoftyper

BAGGRUND: For at kunne bestemme optimale kvælstofmængder ud fra biomassemålinger i vækstsæsonen er det nødvendigt at vide i hvor stor grad kvælstof tildelt tidligere er optaget på måletidspunktet. Forskellige typer af handels- og husdyrgødning optages af planterne med forskellig hastighed afhængig af om kvælstoffet er på urea-, ammonium- eller nitratform.

FORSØGSBETINGELSER: Ved anlæg af forsøg har marken fået 1. gødning i marts ca. 50 kg N. Forfrugt skal være korn og der må ikke tilføres gylle udover forsøgsbehandlinger.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg.


 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcel teknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  112-04-2021
  Først i april
  50 kg N185 kg NS 27-4
  212-04-2021
  Først i april
  100 kg N370 kg NS 27-4
  312-04-2021
  Først i april
  150 kg N556 kg NS 27-4
  412-04-2021
  Først i april
  200 kg N741 kg NS 27-4
  512-04-2021100 kg N370 kg NS 27-3 Dangødning
  0,27 l Agrotain
  612-04-2021
  Først i april
  100 kg N667 kg Kalksalpeter 15
  712-04-2021

  Først i april
  100 kg NH4-NGylle 2066
  Slangeudlagt
  812-04-2021

  Først i april
  100 kg NH4-NGylle 2066
  Slangeudlagt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  912-04-2021

  Først i april
  100 kg NH4-NGylle 2066
  Slangeudlagt
  100 kg N370 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2066EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Bestemmelse af dosis ved udbringning fastsættes ud fra måling af ammonium (NH4-N) med Agrosmåler.

  Ved udbringning udtages en gylleprøve (prøvenr. 2066), som sendes til Eurofins for kemisk analyse.

  Al gylle i denne series forsøg udbringes af Ytteborg og koordineres med Morten Krupa, tlf.: 20163227 fra Ytteborg.

  Gylle og handelsgødning udbringes omkring 10. april
  Gylle
 • I led 7-9 tilføres 100 Kg NH4-N i gylle.

  Handelsgødning
 • I led 1 og 8 tildeles 50 N i NS 27-4.
 • I led 2 og 9 tildeles 100 N i NS 27-4.
 • I led 3 tildeles 150 N i NS 27-4.
 • I led 4 tildeles 200 N i NS 27-4.
 • I led 5 tilføres 100 kg N i DanGødning NS 27-3 tilsat Agrotain..
 • I led 6 tilføres 100 Kg N i Kalksalpeter
 • I led 7 tildeles ikke handelsgødning

  HUSK, at DanGødning kun må udsprøjtes på tørre planter ved en temperatur på under 15 grader og ikke i stærk solskin for at reducere risikoen for svidninger.
  DanGødning NS 27-3: Vægtfylden på Dangødning NS 27-3 er 1,28 kg pr. liter. Det vil sige, at 100 kg N/ha svarer til 370 kg gødning pr. ha eller 289 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,73 liter Agrotain pr. 1000 kg NS 27-3 Dangødning.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-04-2021, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0219-04-2021, 1 uge efter udbringning af gylle
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0326-04-2021, 2 uger efter udbringning af gylle
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0403-05-2021, 3 uger efter udbringning af gylle
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0510-05-2021, 4 uger efter udbringning af gylle
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P06Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristian Furdal Nielsen: 87 40 53 69 / 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk