Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
040212121 Effekt af svovl til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2021
Fordelingsdato: 11-04-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tildeling af svovl ud over det der tildeles ved gøskning til norm har en effekt på stivelseskartofler.

BAGGRUND: Flere og flere stivelseskartofler grundgødes med organiske gødninger såsom protamylasse/K2 og gylle. De organiske gødninger indeholder mindre svovl, og derfor bliver der tilført noget mindre svovl end tidligere, hvor en stor mængde svovl fulgte med kaligødningen. Mængden af svovl der tilføres markerne via nedbøren er også reduceret kraftigt de seneste årtier. Det skal derfor undersøges, om der er en risiko for at vi nu undergødsker med svovl.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Forsøget må grundgødes med Protamylasse/K2 for tildeling af kali. Forsøget placeres ved så høje Kt som muligt da mindre kalium tilførsel, reducerer svovl tildelingen. Der vælges en kvælstofgødning med et minimum af svovl, f.eks. N 34 eller urea. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerYaraBela EXTRAN (N27 KAS), Kun forsøg
Tripelsuperfosf.20 SKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Marken grundgødskes som stivelseskartofler. Den tildelte svovl i forsøgsbehandlingerne er ekstra tildelt svovl, men det tilstræbes at der tilføres et minimum af svovl med de øvrige gødninger, således at led 1 kan betragtes som ubehandlet mht. svovl. Ved et Kt på 6-8 vil der dog blive tilført 7-20 kg svovl via protamylasse/K2. Protamylassen/K2 er flyttet ned under forsøgsbehandlinger, for at svovlindholdet bliver medregnet i forsøgsbehandlingen. Kaliumgødskning kan eventuelt suppleres med Kali50. Af kvælstofgødning kan anvendes YaraBela Extran (N27 med 2,4 % Mg). P gives i form af tripelsuperfosfat.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svovl
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
110-04-2021
GrundbehandletProtamylasse 2065
15-04-2021
Ingen svovl
210-04-2021
GrundbehandletProtamylasse
15-04-2021
Samlet S inkl. grundbehandling
25 kg SWigor S
310-04-2021
GrundbehandletProtamylasse
15-04-2021
Samlet S inkl. grundbehandling
50 kg SWigor S
410-04-2021
GrundbehandletProtamylasse
15-04-2021
Samlet S inkl. grundbehandling
100 kg SWigor S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2065EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
SVOVL, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led grundgødskes inden lægning, så de tildeles optimale mængder af N, P. K og Mg, som beskrevet under grundbehandlinger, men i form af gødninger der er så svovlfattige som muligt, således at led 1 kan betragtes som et led uden svovl.
  • I led 2-4 bredspredes svovl før lægning. Inklusive svovl fra grundbehandling tilstræbes det at der totalt gives hhv. 25 kg, 50 kg og 100 kg svovl.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC til LFE 6 og i sorten Kuba fra AKV- Langholt til LFE1. Læggeafstand 33 cm

GØDNING: Gødning skaffes lokalt. Wigor S leveres af AKV-Langholt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2021, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0225-05-2021
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led
 
P0302-07-2021
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-09-2021, Det bedst mulige tidspunkt inden høst
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.

Rettelser:
DatoTekst
12-04-2021Tilføjet læggeafstand på 33 cm (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk