Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
040202121 Skadevirkning af klor i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2021
Fordelingsdato: 04-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge klors indvirkning på stivelsesprocent og udbytte i stivelseskartofler.

BAGGRUND: En del marker med stivelseskartofler tilføres gylle. Gylle indeholder klor, nogle gylletyper mere end andre. Et specielt højt klor-indhold kan findes i gylle fra biogasanlæg og fra slagtesvin. Det er vigtigt af finde ud af, hvor meget klor der kan tilføres før det påvirker stivelsesprocenten negativt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Forsøget må grundgødes med protamylasse/K2 for tildeling af kalium. Det tilstræbes at anlægge forsøget på marker med højt Kt, da der også er klor i protamylasse, alternativt kan der grundgødskes med kaliumsulfat. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Klor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2021
7 kg Cl482 kg Kaliumsulfat 41 S
150 kg S
200 kg K
225 kg N835 kg NS 27-4
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
23 kg Mg150 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
215-04-2021
50 kg Cl100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
129 kg S
200 kg K362 kg Kaliumsulfat 41 S
225 kg N835 kg NS 27-4
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
23 kg Mg150 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
315-04-2021
100 kg Cl213 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
104 kg S
200 kg K226 kg Kaliumsulfat 41 S
225 kg N835 kg NS 27-4
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
23 kg Mg150 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
415-04-2021
150 kg Cl328 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
79 kg S
200 kg K88 kg Kaliumsulfat 41 S
225 kg N835 kg NS 27-4
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
23 kg Mg150 kg Mg.sulfat 15.Kieserit
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led grundgødskes, så de tildeles optimale mængder af N, P. K og Mg. Gødningen gives i form af tripelsuperfosfat, magnesiumsulfat, NS 27-4, kaliumsulfat og Kali 50, og er anført under forsøgsbehandling, da de skal tildeles i forskellige mægder i de enkelte led, for at få ønsket eller så ens tildeling af hhv. klor, kalium svovl og magnesium som muligt. Gødningerne bredspredes før lægning. Kaliumtilførslen skal tilpasses Kt på forsøgsstedet. Tilpasning sker ved tilførsel af Kali 50 og Kaliumsulfat, så klortildelingerne på 50, 100 og 150 kg Cl bibeholdes i led 2-4. Kontakt evt. AKV/KMC for hjælp til dette.
  • I led 1-4 bredspredes klor før lægning. Der gives hhv. 6-7 kg, 50 kg, 100 kg og 150 kg Cl i de 4 led.
  • Eksempel i forsøgsbehandling er eksempel ved Arnborg, det skal rettes til ved Dronninglund. Se eventuelt skitser for gødningsmængder og tildelinger de forskellige steder .
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC til LFE 6 og i sorten Kuba fra AKV- Langholt til LFE1. Læggeafstand 33 cm.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2021, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0225-05-2021
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led
 
P0302-07-2021
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0401-09-2021, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2021, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.Skitser

Bilag
BeskrivelseFil
Klorplan 2021, Arnborg.pdfKlorplan 2021, Arnborg.pdf
Klorplan 2021, Dronninglund.pdfKlorplan 2021, Dronninglund.pdf
Klorplan 2021, Dronninglund.pdfKlorplan 2021, Dronninglund.pdf
Klorplan 2021, Dronninglund.pdfKlorplan 2021, Dronninglund.pdf
Klorplan 2021, Dronninglund.pdfKlorplan 2021, Dronninglund.pdf
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk