Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
092332121 Spotsprøjtning mod hanespore i majs OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2021
Fordelingsdato: 17-04-2021
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse besparelsespotentialet og effekten af opfølgende spotsprøjninger mod hanespore og andet ukrudt i majs.

BAGGRUND: Det er muligt at levere spotsprøjtningskort ud fra dronebilleder til ca. 85 kr. pr. ha. og besparelsespotentialet vurderes stort for brugen af spotsprøjtning til opfølgende ukrudtssprøjtninger i majs primært målrettet mod opfølgende bekæmpelse af hanespore og/eller grøn skærmaks.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer med majs til helsæd, som er fri for kvik og hvor der radrenses og sås efterafgrøde.
Der ønskes en jævn bestand af hanespore og/eller grøn skærmaks.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 10 - 11
0,1 kg Tocalis
75 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 12 - 14

5 dage senere
0,05 kg Tocalis
75 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 16 - 17
Radrensning
SåningEfterafgrøde
Stadium 19
0,15 kg Tocalis
0,67 l MaisOil
2Stadium 10 - 11
0,1 kg Tocalis
75 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 12 - 14

5 dage senere
0,05 kg Tocalis
75 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 16 - 17
Radrensning
SåningEfterafgrøde
Stadium 19
Spotsprøjtning efter tildelingskort
0,15 kg Tocalis
0,67 l MaisOil
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 1 behandles som landmandens mark med en delt behandlingsstrategi mod ukrudt. Alle behandlinger udføres som plansprøjtning
 • Led 2 behandles som landmandens mark i de 3 første behandlingstider. Den sidste opfølgende behandling laves som spotsprøjtning efter droneflyvning. Teknologisk Institut udarbejder tildelingsfil til marksprøjten.
  De angivne midler og mængder kan afvige fra planlagte. Dette aftales løbende
  Behandling i led 2 behandling 4 (spotsprøjtning) udarbejdes ud fra droneflyvning foretaget af Teknologisk Institut
 • ANLÆGSDATA: Der anlægges storparceller som halve træk med egnet sprøjte, Der etableres de 2 led i 4 gentagelser = i alt 8 parceller af min. 100 meters længde.(se skitse)
  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 16 - 17, Før radrensning og såning af efterafgrøde
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Græsukrudt ialt
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tokimbladet ukrudt ialt
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  ParcelFOTO drone.
  Teknologisk Institut laver droneoptagelse til udarbejdelse af tildelingskort
   
  P03Stadium 19, Før 3. sprøjtning
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 5-8 vigtigste arter tælles for sig. Tæl flere steder, hvis bestanden af en art er lille eller forekommer ujævnt
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  ParcelFOTO drone.
  Teknologisk Institut laver droneoptagelse til udarbejdelse af tildelingskort
   
  P04Stadium 30 - 32, 14-21 dage efter sidste behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 5-8 vigtigste arter tælles for sig. Tæl flere steder, hvis bestanden af en art er lille eller forekommer ujævnt
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke.forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Betaling sker gennem særskilt Partnerskab om Præcisionssprøjtning projekt.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Thomas Nitschke: 72203377 eller på mail: tnit@teknologisk.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS09 GHS07
  Tocalis GHS09 GHS08

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk