Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
010272121 SmartAgriHubs - Gradueret udsædsmængde OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2021
Fordelingsdato: 30-03-2021
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sammenhæng mellem udsåning og fremspiring ved forskellige udsædsmængder og ved brug af tildelingskort

BAGGRUND: Udbredelsen af gradueret udsåning er i kraftig vækst, men der mangler generel viden dels om maskinernes evne til at graduere, samt hvilke forhold der spiller ind i fremspiring på marken.

FORSØGSSTEDER: Forsøget anlægges hos VKST (Ringsted)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vårbygmark, hvor landmand har relevant udstyr til gradueret såning.

ANLÆGSDATA: Parceller anlægges som storparceller i 80 x 40 meters felter i 1 gentagelser. Parcelplacering angives i tildelingskort udarbejdet af VKST.
VKST laver højpræcise målinger af alle parcelhjørner på arealet, som også markeres med hvide pinde. Ved droneflyvning skal parcelhjørnerne være synlige på dronebilledet. (f.eks. markeret med hvide låg med hvid ping i midten af låget)

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Som omgivende mark
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Såning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Meget lav udsædsmængde - Gradueret udsåning
Såning100 kg Udsædsmængde
2Stadium 00
Meget høj udsædsmængde - Gradueret udsåning
Såning240 kg Udsædsmængde
3Stadium 00
Høj udsædsmængde - Gradueret udsåning
Såning200 kg Udsædsmængde
4Stadium 00
lav udsædsmængde - Gradueret udsåning
Såning120 kg Udsædsmængde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der anlægges 3 parceller med hhv. lav, middel og høj udsædsmængde. Som buffer om alle parceller anlægges meget lav udsædsmængde (se skitse). Tildelingskort udarbejdes af VKST.

UDSÆD: Skaffes lokalt

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 14 - 16, Efter fremspiring
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Laves med stangGPS i ca. 10 meters intervaller i alt 8 pr. parcel. Der tælles i 0,25 m2. tælleramme.
 
P03Stadium 37 - 39
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 


NDVI MÅLINGER: Der flyves med både alm. RGB kamera i høj opløsning, samt multispektralt kamera. Begge flyvninger uploades til solvi. Målinger af NDVI/NDRE udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Målingerne udføres af VKST. For at sikre korrekt georefereret dronebillede markeres de georefererede parceller, så disse er synlige på dronebilledet.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der bedømmes plantebestand i st. 14-16 umiddelbart EFTER droneflyvning (så spor i marken ikke er synlige på dronebillederne). Der laves georefererede bedømmelser i 0,25 m2. tælleramme for hver 10 meter igennem alle parceller. dvs. 8 bedømmelser pr. parcel) (se skitse, hvor sorte prikker markerer hvor bedømmelserne laves). Registreringerne gemmes i Excel med entydig reference til StangGPS måling. Både stang GPS koordinater og målinger sendes til Teknologisk Institut til videre geostatistisk analyse.
Der høstes IKKE forsøgsmæssigt
FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk