Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
050512121 Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-06-2021
Fordelingsdato: 24-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frø.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i spinat bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken.
Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse samt båndsprøjtning i spinat til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i spinat til frøavl, hvor der forventes forekomst af bredbladet ukrudt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i striber.
Stribens bredde tilpasses radrenser og båndsprøjtens bredde, som er 3 m. Led 1, 5, og 6 behandles med en 3 m bred forsøgssprøjte. Striben passes ind mellem plejespor samt hanplante-rækker.
Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde slukke båndsprøjten. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.
Høstparcellens størrelse skal være minimum 20 x 3 m, og det skal sikres, at radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Der vil være kørespor fra radrenseren, dog ens for alle parceller. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 60m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark. På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme. Der behandles for skadedyr som i den omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.

OBS - Hvis ukrudt tager overhånd så afgrøden vil gå tabt kontaktes Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk vedr. evt. Asolux behandling.

Da der ikke er ubehandlet led i planen skal der undlades at ukrudts bekæmpe i mindre områder i rækkerne med han planter. Dette for at vurdere ukrudtstrykket i marken og derved den reelle effekt af behandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2021
Lige før fremspriring, Jordmiddel
0,2 l Centium 36 CS
0,5 l Proman
Bredsprøjtning
07-04-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Bredsprøjtning
14-04-2021
7 dage efter tidligere sprøjtning.
1 l Betanal
Bredsprøjtning
22-04-2021
7 dage efter tidligere sprøjtning.
1 l Betanal
Bredsprøjtning
201-04-2021
Lige før fremspriring, Jordmiddel
0,2 l Centium 36 CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2021
Ukrudt på kimblad stadie
1,5 l Betanal
Båndsprøjtning
20-04-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet - efter behov Radrensning med skærm
Radrensn. u muldning
01-06-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet - efter behov
1 Radrensn. m muldning
301-04-2021
Lige før fremspriring, Jordmiddel
0,2 l Centium 36 CS
0,5 l Proman
Bredsprøjtning
20-04-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet - efter behov Radrensning med skærm
Radrensn. u muldning
10-05-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet - efter behov
Radrensn. u muldning
01-06-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet - efter behov
Radrensn. m muldning
401-04-2021
Lige før fremspriring, Jordmiddel
0,2 l Centium 36 CS
0,5 l Proman
Bredsprøjtning
07-04-2021
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Bredsprøjtning
14-04-2021
Spinatens 2-4 bl. stadie
0,05 l Pixxaro EC
Bredsprøjtning
10-05-2021
2-3 ugerefter 1. Pixxaro behandling
0,075 l Pixxaro EC
Bredsprøjtning
501-04-2021
Lige før fremspriring, Jordmiddel
0,15 l Centium 36 CS
0,5 l Proman
Bredsprøjtning
01-05-2021
Spinatens 2-4 bl. stadie
0,12 l Pixxaro EC
Bredsprøjtning
22-05-2022
2 ugerefter Pixxaro behandling
Radrensn. m muldning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

- Timing af følgende behandlinger følger antal dage og ukrudts udvikling mellem behandlingstidspunkter. Dato er kun vejledende.

SPRØJTNING:

HUSK - Ikke radrensning umiddelbart inden båndsprøjtning, da støv på bladene forringer midlets optagelse.

Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 1, 3, 4 og 5: Alle behandlinger bredsprøjtes. Der behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning). OBS. Ved behandling med Pixxaro i led 4 og 5 skal spinaten have minimum 4 blade, eller kontaktes Barthold Feidenhas'l
 • Led 2: Alle sprøjtningen foretages med båndsprøjte.Der behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning).

  Tilsætning af olie til Betanal behandling: Hvis der op til behandlingen har været køligt vejr kan der med fordel tilsættes 0,1-0,2 l Renol, da ukrudt har kraftigere vokslag. Vær dog opmærksom på risiko for afgrøde skader hvis høj sol og varme.

  RADRENSNING:
 • Led 2: Radresning på ukrudtets kimbladsstadie og efter behov. I alt regnes med 2 radrensninger pr. led
 • Led 3: Radresning på ukrudtets kimbladsstadie og efter behov. I alt regnes med 3 radrensninger pr. led
 • Led 5: Radresning på ukrudtets kimbladsstadie og efter behov. I alt regnes med 1 radrensninger pr. led

  Ved sidste radrensning fjernes rækkeafskærmningen så der bliver hyppet jord ind i rækkerne og dækker ukrudt i disse.

  Radrensninger foretages med ombygget radrenser.
  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-04-2021, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0307-04-2021, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 4
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0414-04-2021, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 4
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0520-04-2021, Før 1 radrensninig
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0622-04-2021, Før 4. sprøjtning
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0701-05-2021, Før 3 sprøjtning
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 5
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0810-05-2021, Før 2 radrensning og 4. sprøjtning hhv. 3 og 4
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 3, 4
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0922-05-2021, Før 1. radrensning
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 5
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P1001-06-2021, Før sidste radrensning
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P1121-06-2021, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P12Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der optælles enkimbladet og tokimbladet ukrudt hhv. i rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
 • Græsukrudt: tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto.
 • Tokimbladet udkrudt: De 3-4 dominerende arter, optælles hver for sig og oprettes som måleparametre hvor registreringen indtastes. Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, Se "Vejledning i bedømmelser" Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken.

 • KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut videresender prøverne til analyse for renhed og rent frø hos Vikima Seed.
  Vikima Seed
  Industriparken 9
  4960 Holeby

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Betanal GHS09
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Proman GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk