Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
092302121 Onyx til forstærkning af effekt mod hanespore - logaritmeforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-09-2021
Fordelingsdato: 14-04-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse den forstærkende effekt af Onyx ved bekæmpelse af hanespore med mesotrion-midler.

BAGGRUND: Onyx øger nedvisningshastigheden af ukrudt behandlet med mesotrion. Forsøgene skal belyse i hvilken omfang Onyx bidrager til effekten, og om der er indikation for synergi.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsareal med ensartet fremspiring af hanespore med 2-3 blade. Denne forudsætning kan opnås på to måder.
A) Arealet har en dominerende bestand af hanespore som er fremme ved det normale tidspunkt for første sprøjtning efter fremspiring af majsen.
B) Første hold hanespore og andet ukrudt bekæmpes som i omgivende mark, og forsøgsbehandlinger udføres på 2. hold fremspirende hanespore. Effekten af første sprøjtning skal være tæt på 100 procent, så der ikke er overlevende hanespore.
Tag et foto med mobiltelefonen og send det til Carsten Fabricius 29245175 eller Poul Henning Petersen 20102297, så vi sammen kan afgøre om arealet er egnet.
Behandlinger udføres med logaritmesprøjte.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 11 - 12
1,5 l Starship MaxLogaritmesprøjtning
0,5 l OnyxVand
0,5 l RenolVand
2Ubehandlet
3Stadium 11 - 12
1,5 l Starship MaxLogaritmesprøjtning
0,5 l RenolVand
4Stadium 11 - 12
2 l OnyxLogaritmesprøjtning
0,5 l RenolVand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
Startdosis er angivet under forsøgsbehandlingerne. Bemærk at additiv i alle led og Onyx led 1 udbringes med fast dosis og dermed påfyldes den store beholder.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Før 1. sprøjtning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 2
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Græsukrudt ialt
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Tokimbladet ukrudt ialt
 
ParcelHANESPORE planter/m2.
 
P03Stadium 15 - 18, 14-21 dage efter behandling, , når effekt er slået igennem
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
(en samlet visuel bedømmelse). Visuel bedømmelse af biomasse 6-10 steder pr parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Logaritmeforsøg i Vejledningen i Bedømmelser i Landsforsøgene
 


HØST: Forsøget høstes ikke.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Onyx GHS02 GHS07 GHS09
Renol GHS05
Starship Max GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk