Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
092002121 Væselhale i vårbyg - betydning af frøsætning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2021
Fordelingsdato: 24-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse vårsæds betydning for opformering og spredning af væselhale ved pløjefri etablering efter harvning med og uden forudgående anvendelse af glyphosat.

BAGGRUND: Væselhale breder sig med stor hast i kornrige sædskifter. Vårsæd er et virksomt IPM-tiltag. Men det ønskes belyst om manglende vernalisering giver fuldstændig sikkerhed for, at forårsfremspiret væselhale ikke sætter frø. Desuden ønskes belyst, om der kommer frøsætning fra planter, som ikke bliver 100 procent bekæmpet med glyphosat før såning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg anlægges på et areal med en jævn stor bestand af væselhale, hvor der i 2021 skal etableres vårsæd uden pløjning. På forsøgsarealet skal der kunne findes væselhale, der er spiret frem hen over efterår og vinter. Der høstes ikke udbytte.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 100m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der om foråret IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Minimum to døgn før harvning og såning1,08 kg Roundup PowerMax
AprilHarvning
Såning
2AprilHarvning
Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Forsøgsareal afsættes med GPS koordinater og parceller i led 1 behandles med glyphosat inden der sker jordbearbejdning i marken.
 • Efter minimum 2 døgn harves og sås vårsæd som i omgivende mark.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 25 - 29, Før sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  P03Stadium 71, Juli
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelVÆSELHALE med frøbærende strå planter/m2.
   
  ParcelVÆSELHALE uden frøbærende strå planter/m2.
   
  ParcelVÆSELHALE frøbærende aks/plante.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Tællefladen tilpasses forekomsten af væselhale, så der opnås et retvisende billede af både antal planter uden frøsætning og antal planter med frøsættende stængler. Der forventes få planter med frøsættende stængler, hvilket betyder, at der formentlig skal tælles på et større areal end for planter uden frøbærende strå.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende i PC-markforsøg til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato.
  Efter tromling angives i et fagligt notat i hvilket omfang væselhale efter tromling har en mere udbredt bladstilling ved sprøjtningen.

  Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i det sidste faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

  KONTAKTPERSON - PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius 29 24 51 75 / cars@seges.dk, Jens Erik Jensen 21 71 77 38 / jnj@seges.dk. eller Poul Henning Petersen 20 10 22 97 / php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup PowerMaxIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk